Medindex - Knihovna - Novinky

Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Textbook of Uncommon Cancer, Fifth Edition

Textbook of Uncommon Cancer, Fifth Edition

Textbook of Uncommon Cancer, Fifth Edition

21.05.2017

Páté vydání přináší aktualizované údaje v oblasti málo častých nádorů. Přináší informace o diagnostice, léčbě, vychází jak ze studí, tak z evidence based poznatků. Kniha obsahuje 13 sekcí a 81 kapitol, které jsou doprovázeny i bohatou obrazovou přílohou. První sekce knihy se věnuje základním principům v tomto oboru, dále se již probírají jednotlivé systémy. Je zde tedy sekce o genitourinárních rakovinách (vzácné nádory ledvin, uretry, močového měchýře, penisu…). Třetí sekce se věnuje nádorům hlavy a krku (ústní dutina, laryng, nasofaryng…), čtvrtá nádorům hrudníku (mezoteliom, primární melanom plic, primární sarkom plic, thymom…), pátá prsním nádorům, šestá gastrointestinálním malignitám (málo časné nádory jícnu, žaludku, střev, gastrointestinální stromální nádor…), sedmá gynekologickým nádorům (germinální nádory, nádory ovaria, vejcovodů, gestační trofoblastická rakovina...), osmá endokrinní malignity, devátá sekce se týká hematologických malignit (vzácné, netypické leukémie, lymfoproliferativní nemoci…), desátá sekce se zaměřuje na neurologické národy (chordom, melanomické nádory CNS, lymfom CNS…), v jedenácté sekci jsou kapitoly o kožních malignitách, další sekce se pak věnují muskuloskeletálním a pediatrickým nádorům.
(Obálka: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119196205.html)

Bibliografické údaje:

Autor: Derek Raghavan, Manmeet S. Ahluwalia et al.
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 1296
ISBN: 9781119196204
Odkaz na stránky: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119196205.html
Cena: €348.00