Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US)

Wiley-Blackwell (US)

Výběr z knihovny

Larone's Medically...

Larone's Medically Important Fungi A Guide to Identification, 7th edition

13.09.2023 - Infekce houbami nejsou nijak vzácné, obzvláště u pacientů s narušenou imunitou. Navíc mohou být systémové a život ohrožující. Tato kniha přibližuje více než 150 hub, které jsou nejčastějšími patogeny u lidí, např. Emergomyces, Metarhizium...
Parasitic Infections:...

Parasitic Infections: Immune Responses and Therapeutics

12.07.2023 - Ačkoli u nás nejsou parazitární nemoci široce rozšířené, v jiných oblastech světa jsou zcela zásadním problémem. Mnohdy jsou hůře diagnostikovatelné a těžce léčitelné a umírá na ně velké množství lidí, příkladem je např. malárie....
Holland-Frei Cancer...

Holland-Frei Cancer Medicine, 10th Edition

04.05.2023 - Kniha je sepsána autory z řad vědců i kliniků. Desáté vydání je přepracované, a hlavně aktualizované a komplexně pokrývá problematiku nádorových onemocnění. Texty pokrývají epidemiologii, etiologii, biologii, imunologii, prevenci, screening,...
Current Surgical...

Current Surgical Therapy, 14th edition

01.03.2023 - Kniha kopíruje současné poznatky v chirurgické terapii. Je tedy orientovaná na kliniku a dle slov vydavatele pokrývá všechna témata, se kterými se setkávají chirurgové v praxi. Krom podrobného textu obsahuje kniha také bohatou obrazovou přílohu...
The Liver in Systemic...

The Liver in Systemic Disease: A Clinician's Guide to Abnormal Liver Tests

25.01.2023 - Kniha je praktickým průvodcem pro lékaře, kteří nemají odborné vzdělání v hepatologii, nechávají pacientům vyšetřovat jaterní funkce, ale hůře se pak orientují v problematice interpretace abnormálních výsledků. Autoři nejprve popisují...
Hugo and Russell's...

Hugo and Russell's Pharmaceutical Microbiology, 9th Edition

29.12.2022 - Mikrobiologie a farmakologie jsou úzce spojené obory. V této knize jsou podrobně popsány základy mikrobiologie, mikrobiální chování a laboratorní vyšetřovací postupy, stejně jako interakce mikrobů s hostitelem a léky. Deváté vydání je...
Braunwald's Heart...

Braunwald's Heart Disease Review and Assessment - Companion to Braunwald's Heart Disease, 12th edition

30.11.2022 - Kniha obsahuje všechny informace potřebné pro složení specializační zkoušky z kardiologie. Krom textu samotného obsahuje také více než 700 testových otázek s odpověďmi. Toto 12. vydání obsahuje rozšířené informace o léčivech používaných v...
Chapel and Haeney's...

Chapel and Haeney's Essentials of Clinical Immunology, 7th Edition

24.08.2022 - Kniha se zaměřuje na klinickou imunologii, tj. na pochopení diagnostických a léčebných postupů imunologických onemocnění. Text je doplněn barevnými ilustracemi, diagramy, grafy a praktickými příklady. Sedmé vydání je aktualizované a...
Rossi's Principles of...

Rossi's Principles of Transfusion Medicine, 6th Edition

27.07.2022 - Transfuzní medicína je důležitým medicínským oborem, který pomáhá pacientům s hematologickými, onkologickými onemocněními, kriticky nemocným, lidem během chirurgických zákroků atd. V této knize jsou všechny potřebné informace, včetně...
Parasitology: An...

Parasitology: An Integrated Approach, 2nd Edition

22.06.2022 - Druhé vydání této knihy je plně revidované a popisuje komplexní a dynamické vztahy mezi parazity a hostiteli, mezi něž patří jak bezobratlí, tak obratlovci. V knize jsou krom negativních dopadů parazitárních infekcí popsány i pozitivní aspekty...
Microbe, 3rd Edition

Microbe, 3rd Edition

26.05.2022 - Kniha přináší nejnovější informace z mikrobiologie. Nejde jen o pouhý popis patogenů a jejich chování. Jsou využity také případové studie, např. případy nákazy MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), s cílem přiblížit čtenářům...
Clinical Obesity in...

Clinical Obesity in Adults and Children, 4th Edition

16.03.2022 - Počty osob s obezitou stále rostou, a to nejen mezi dospělými, ale také mezi dětmi a mladistvými. Kniha přináší informace o příčinách, komorbiditách, řešení i prevenci obezity. Čtvrté vydání je plně aktualizované, tudíž i např. údaje...
Contact Lenses:...

Contact Lenses: Chemicals, Methods, and Applications

16.02.2022 - Během posledních deseti let došlo k výrazné progresi na poli kontaktních čoček. Důležitý byl vývoj nových, lepších materiálů a výrobních technologií, chemických metod, rozšíření možností aplikace. Pomocí očních čoček je možné...
Atlas of Endoscopic...

Atlas of Endoscopic Ultrasonography, 2nd Edition

05.01.2022 - Atlas endoskopické ultrasonografie je vizuálním průvodcem výsledky, které byly získány v rámci běžných diagnostických a terapeutických endoskopií. V knize se nalézá 400 vysoce kvalitních barevných i černobílých snímků nashromážděných...
Echocardiography in...

Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease: From Fetus to Adult, 3rd Edition

15.12.2021 - Ultrazvukové vyšetření srdce je základní vyšetřovací metodou pro diagnostikování onemocnění srdce u dětí i u dospělých. Jeho pozitivem je snadná dostupnost a neinvazivnost, což je obzvláště u dětí důležité. Kniha je zaměřená na...
Salivary Gland...

Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management, 3rd Edition

03.11.2021 - Slinné žlázy mohou být postiženy mnoha patologiemi. Kniha popisuje etiologii, diagnostiku a léčbu vybraných patologií. Třetí vydání je plně aktualizované a revidované. Obsahuje nové kapitoly, v nichž jsou rozebírány např. komplikace po...
Echocardiography in...

Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease: From Fetus to Adult, 3rd Edition

29.09.2021 - Echokardiografie (UZ srdce) je neinvazivní, bezpečná, dobře dostupná diagnostická metoda, která pomáhá odhalovat například i vrozené srdeční defekty během prenatálního vývoje. Kniha se věnuje anatomii a funkci srdce, ale hlavně patofyziologii a...
Epilepsy, 2nd Edition

Epilepsy, 2nd Edition

11.08.2021 - Gregory D. Cascino (Editor), Joseph I. Sirven (Editor), William O. Tatum (Editor) Monografie o epilepsii pokrývá všechny důležité aspekty spojené s tímto onemocněním. Čtenáře seznamuje s epidemiologií, etiologií, patofyziologií, symptomatologií,...
Genetic Disorders and...

Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention and Treatment, 8th Edition

22.07.2021 - Kniha je zdrojem informací o genetických onemocněních, možnostech preimplantační genetické diagnostice, zobrazování plodu i genetické terapii. Osmé vydání je přepracované a aktualizované. Jsou probírána etická témata manipulace s embryi,...
Gastrointestinal...

Gastrointestinal Pathology: Correlative Endoscopic and Histologic Assessment

03.06.2021 - Kniha slouží jako praktický průvodce vyhodnocováním biopsií získaných z trávicího traktu. Obsahuje plnobarevné ilustrace a fotografie. Kompletní detaily bioptických vzorků, které jsou nutné pro určení správné diagnózy. Nechybí ani popis...
Basic Virology, 4th...

Basic Virology, 4th Edition

19.05.2021 - Kniha je koncipována jako učebnice virologie. Pokrývá základy virologie, virologické techniky, molekulární biologii a patogenezi lidských virových onemocnění. Toto v pořadí 4. vydání je aktualizované a obsahuje nové či rozšířené informace o...
Transfusion Medicine,...

Transfusion Medicine, 5th Edition

14.04.2021 - Kniha je zaměřena hlavně na kliniku, praktické využití a léčbu. Zahrnuje informace o rekrutování a výběru vhodných dárců, odběrech krve, jejích složek a skladování, bezpečnosti podávání krevních složek (shodnost ABO, HLA…) a krví...
Atlas of Clinical...

Atlas of Clinical Dermatopathology: Infectious and Parasitic Dermatoses

10.03.2021 - Kniha, ve které je více než 600 barevných fotografií/obrázků, slouží jako pomůcka pro diferenciální diagnostiku kožních nemocí. Pokrývá všechny typy infekčních kožních nemocí, tj. virových, bakteriálních, houbových i parazitárních....
Ambulatory Urology and...

Ambulatory Urology and Urogynaecology

17.02.2021 - Podle IAAS (International Association for Ambulatory Surgery) je ambulatní chirurugie definována jako operace/zákrok, který umožňuje propustit pacienta týž den do domácího léčení. I na poli urologie a urogynekologie přibývá zákroků, které je...
Safety and Biological...

Safety and Biological Effects in MRI

06.01.2021 - Magnetická rezonance (MRI) je stále častěji využívanou diagnostickou metodou, která se stává zlatým standardem klinické diagnostiky. Snahou je hlouběji prozkoumat vliv MRI na lidské tělo a nové typy MRI zařízení vyvíjet s cílem maximalizovat...
Protocols for...

Protocols for High-Risk Pregnancies: An Evidence-Based Approach, 7th Edition

02.12.2020 - O popularitě knihy svědčí fakt, že se jedná o již sedmé vydání. Je určená hlavně gynekologům s cílem pomoci se zorientovat v problematice vysoce rizikových těhotenství. Jsou popsány předepsané postupy, chyby, ke kterým nejčastěji dochází, a...
Snyder and Champness...

Snyder and Champness Molecular Genetics of Bacteria, 5th Edition

29.10.2020 - Pochopení bakterií, včetně jejich genetiky, je podstatné i pro vývoj nových antibiotik. 5. vydání přináší nejnovější poznatky, je aktualizované a přepracované. Nové laboratorní metody umožňují nejen rozšifrovat genom bakterií, ale také...
Skin Microbiome...

Skin Microbiome Handbook: From Basic Research to Product Development

24.09.2020 - Stále více se ukazuje, jak důležitá je mikrobiota pro zdraví člověka. V této knize rozebírají autoři mikrobiotu kůže, její složení u zdravých lidí i u lidí s kožními nemocemi, kdy je často diagnostikována dysbióza. Jsou popsány také...
Skin Microbiome...

Skin Microbiome Handbook: From Basic Research to Product Development

26.08.2020 - Stále více se akcentuje role mikrobiomu v udržení zdraví člověka. Výjimkou není ani kožní mikrobiom. Mnohé kožní nemoci jsou spojené s jeho narušením. V knize je popsáno složení mikrobiomu, možnosti jeho zkoumání, nemoci spojené s jeho...
Skin Lymphoma: The...

Skin Lymphoma: The Illustrated Guide, 5th Edition

22.07.2020 - Kniha se věnuje kožím lymfomům. Páté vydání je přepracované a doplněné. Text knihy doplňuje bohatá obrazová příloha, více než 1300 barevných ilustrací a fotografií. V knize najdete podrobný popis projevů, diagnostických postupů a léčby....
Color Atlas of Medical...

Color Atlas of Medical Bacteriology, 3rd Edition Luis M. de la Maza, Marie T. Pezzlo

30.06.2020 - Kniha je unikátní svým vizuálním pojetím. Obsahuje více než 750 plně barevných HD obrázků a fotografií. Nejčastější lidští i zvířecí patogeni jsou popsáni morfologicky, fenotypicky, včetně kolonií. Kniha se věnuje testování citlivosti na...
Color Atlas of Medical...

Color Atlas of Medical Bacteriology, 3rd Edition Luis M. de la Maza, Marie T. Pezzlo

01.06.2020 - Kniha je unikátní svým vizuálním pojetím. Obsahuje více než 750 plně barevných obrázků/fotografií bakteriálních izolátů, které jsou nejčastějšími původci onemocnění u lidí. Bakterie jsou identifikovány mikroskopicky, fenotypicky, jsou...
Lung Function, 7th...

Lung Function, 7th Edition

27.05.2020 - Hodnocení plicních funkcí je důležitou součástí stanovení diagnóz v pneumologii. Ve vydání, které je aktualizované, jsou popsány metodiky a vyšetření plicních funkcí, a to jak u zdravých, tak nemocných pacientů. Kromě vyšetření jsou...
Microvascular Disease...

Microvascular Disease in Diabetes

22.04.2020 - Počty pacientů s diabetem se stále zvyšují. Mnoho lidí je diagnostikováno pozdě, nedaří se dostat nemoc pod kontrolu nebo nedodržují vědomě léčbu. To je spojené s komplikacemi, které často vznikají na podkladě poškození malých cév. Kniha se...
The Liver: Biology and...

The Liver: Biology and Pathobiology, 6th Edition

18.03.2020 - Toto vydání je aktualizované a přepracované, takže obsahuje nejnovější vědecké poznatky. Přibližuje jaterní strukturu, funkce, patofyziologii nemocí,léčbu i prevenci jaterních nemocí. Nově jsou přidány např. kapitoly o struktuře jaterní...
Infections of the...

Infections of the Central Nervous System: Pathology and Genetics

22.01.2020 - Infekce postihující nervový systém nejsou tak vzácné, jak by se mohlo zdát. V této knize jsou rozebrány, jejich definice, mikrobiologická charakteristika, epidemiologie, klinické příznaky, laboratorní metody, patologie, genetika a léčba. V knize je...
Brook's Clinical...

Brook's Clinical Pediatric Endocrinology, 7th Edition

06.11.2019 - Sedmé vydání knihy zahrnuje jak základní vědecké, tak hlavně klinické záležitosti týkající se oboru. Jsou probrány témata jako genetika a genomika, hodnocení hladin hormonů, fetální endokrinologie, poruchy sexuálního vývoje, poruchy osy...
Antibiotic Drug...

Antibiotic Drug Resistance

16.10.2019 - Kniha se zabývá problematikou, která je stále důležitější a vede k ohrožení pacientů. Popisuje vznik antibiotické rezistence, její šíření, prevenci, diagnostiku a léčbu infekčních nemocí. Kniha je rozdělena do 6 hlavních částí: -...
Molecular Hematology,...

Molecular Hematology, 4th Edition

25.09.2019 - Molekulární hematologie velmi srozumitelně, ale zároveň podrobně seznamuje čtenáře se molekulární podstatou mnoha krevních onemocnění, jejich patogenezí, diagnostikou i terapií. Vliv molekulárního výzkumu na obor hematologie je výrazný a...
Brook's Clinical...

Brook's Clinical Pediatric Endocrinology, 7th Edition

04.09.2019 - 7. vydání knihy je plné aktuálních informací z oboru dětské endokrinologie. Obsahuje jak základní vědecké poznatky, tak ty klinické, tj. projevy, diagnostika a léčbě. Jsou probrány např. diabates a hypoglykémie, růstové problémy, nemoci...
Cancer: Prevention,...

Cancer: Prevention, Early Detection, Treatment and Recovery, 2nd Edition

12.07.2019 - Druhé vydání knihy je plně aktualizované a přepracované, aby plně kopírovalo současné poznatky na poli onkologie. Jsou do hloubky probrána témata jako vznik nádorových onemocnění, tj. role genetiky i epigenetiky, biologie a patologie nádorů, typy...
Neurodegeneration and...

Neurodegeneration and Alzheimer's Disease: The Role of Diabetes, Genetics, Hormones, and Lifestyle

19.06.2019 - Pacientů s neurodegenerativními nemocemi stále přibývá, i proto vznikla tato kniha, která se jim věnuje. Nikoli však pouze z pohledu diagnostiky a léčby, ale hlavně z pohledu faktorů, které přispívají k rozvoji neurodegenerativních onemocnění....
Blandy's Urology, 3rd...

Blandy's Urology, 3rd Edition

29.05.2019 - Třetí vydání knihy je opět aktualizované a přepracované. Přináší pohled na urologický systém, a to včetně embryologie, anatomie a fyziologie. Hlavním zaměřením však je klinika. V knize jsou podrobně probírány vybrané patologie postihující...
Cardiac Mapping, 5th...

Cardiac Mapping, 5th Edition

10.04.2019 - Efektivní diagnostika je důležitá i pro následnou terapii. Důležité je přesné zmapování srdce, jeho funkcí a poškození. Do knihy přispělo mnoho světově známých odborníku na EKG, zobrazování srdce a ablaci. Kniha obsahuje téměř 100 kapitol,...
Evidence-based...

Evidence-based Gastroenterology and Hepatology, 4th Edition

06.03.2019 - Za nedlouho bude k dostání 4. vydání knihy (e-book je již k dostání). Nové vydání je plně revidováno a aktualizováno. Přináší přehled základních znalostí v oboru gastroenterologie a hepatologie společně s novými informacemi, které napomohou k...
Smith's Textbook of...

Smith's Textbook of Endourology, 2 Volume Set, 4th Edition

14.02.2019 - 4. vydání knihy je přepracované a plně aktualizované, aby odpovídalo současným trendům na poli endourologie. Kniha je zaměřena na klinickou praxi, doplněná velkým množstvím barevných fotografií, obrázků a také videí, která zvyšují názornost...
Baran and Dawber's...

Baran and Dawber's Diseases of the Nails and their Management, 5th Edition

09.01.2019 - Kniha přináší veškeré potřebné informace, které umožní diagnostikovat a léčit nemoci nehtů. Páté vydání je aktualizované, podíleli se na něm světově známí dermatologové. Texty jsou změřeny klinicky. Text je doplněn kvalitními barevnými...
Evidence-based...

Evidence-based Obstetrics and Gynecology

12.12.2018 - Kniha svým obsahem cílí hlavně na gynekology a porodníky v praxi a také k atestaci se připravující lékaře. První část knihy se zabývá metodikou, postupy v gynekologii a porodnictví, druhá a třetí část knihy pokrývá hlavní patologie, s nimiž...
Inherited Bleeding...

Inherited Bleeding Disorders in Women, 2nd Edition

14.11.2018 - Kniha je klíčem k pochopení a léčbě vrozených krvácivých nemocí u žen. Druhé vydání je revidováno a aktualizováno, tak aby obsahovalo nejnovější poznatky z této oblasti (hematologové, gynekologové, porodníci, genetici). Kniha je sepsána...
Color Atlas of...

Color Atlas of Clinical Hematology: Molecular and Cellular Basis of Disease, 5th Edition

16.10.2018 - Kniha přináší pohled na patogenezi, kliniku, morfologii a molekulární a výzkumné aspekty širokého spektra krevním chorob, se kterými se lékaři setkávají. 5. vydání prošlo revizí a aktualizací. Obsahuje 2700 plno barevných fotografií,...
Cancer Prevention and...

Cancer Prevention and Screening: Concepts, Principles and Controversies

27.08.2018 - Kniha vychází z nejnovějších poznatků na poli onkologie. Zahrnuje informace o epidemioloii, prevenci a screeningu nádorových onemocnění. Popisuje též další klinické postupy při screeningu méně častých nádorů. Poukazuje i na nutnost edukovat...
Sleep Disorders in...

Sleep Disorders in Neurology: A Practical Approach, 2nd Edition

30.07.2018 - Stále přibývá pacientů, kteří trpí poruchou spánku, která je často spojená s neurologickou nemocí. Tito se dostávají do ordinací neurologa. Kniha je průvodcem v diagnostice a léčbě poruch spánku. Jsou popsány postupy, algoritmy v podobě...
Evidence-Based...

Evidence-Based Infectious Diseases, 3rd Edition

25.06.2018 - Kniha je sepsána mezinárodním týmem odborníků, kteří se specializují na mikrobiologii a infekční nemoci. Toto vydání je opět plně aktualizované a poskytuje praktické informace o péči o pacienta s infekční nemocí, od diagnostiky po léčbu. Kniha...
Aicardi's Diseases of...

Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood, 4th Edition

14.05.2018 - Kniha přináší klasický text týkající se dětské neurologie. Jedná se již o 4. vydání, které je přepracované a plně aktualizované, aby tam byly informace odpovídající současnému poznání. Každá kapitola rozebírající neurologickou...
Visual Guide to...

Visual Guide to Neonatal Cardiology

19.02.2018 - Obrazový průvodce neonatální kardiologií je zpracován přehledně, pochopitelně a doplněn mnoha ilustracemi. Jsou v něm nejnovější údaje týkající se této oblasti. Popsáno je odhalování, diagnostika a také řešení srdečních nemocí...
The Pancreas: An...

The Pancreas: An Integrated Textbook of Basic Science, Medicine, and Surgery, 3rd Edition

22.01.2018 - Kniha pokrývá veškeré oblasti týkající se pankreatu. Nemoci jsou popsány i z hlediska genetiky a molekulární biologie, tedy velmi podrobně a zároveň srozumitelně. V tomto vydání je navíc kapitola pokrývající autoimunitní pankreatitidu a také...
Inflammation: From...

Inflammation: From Molecular and Cellular Mechanisms to the Clinic, 4 Volume Set

27.11.2017 - Téma zánětu je v medicíně velmi důležité, prolíná se všemu medicínskými obory. Je tedy důležité zmapovat mechanismy, které v něm hrají roli, a to nejen na bázi buněčné, ale také molekulární. Na knize se podíleli vědci, kteří se touto...
A Practical Manual of...

A Practical Manual of Diabetes in Pregnancy, 2nd Edition

29.10.2017 - Druhé revidované a aktualizované vydání opět přináší multidisciplinární pohled na problematiku těhotných diabetických žen. Text je koncipován s přihlédnutím k praktickému využití. Je zaměřen na dobu před početím i během těhotenství a...
Clinical...

Clinical Arrhythmology, 2nd Edition

02.10.2017 - Po úspěchu prvního vydání došlo na reedici tak, aby byly doplněny nové údaje a poznatky. Kniha je průvodcem, který podává informace, díky nimž čtenář pochopí mechanismy stojící za arytmiemi, jak je identifikovat, diagnostikovat i léčit. Text je...
Clinical Radiation...

Clinical Radiation Oncology: Indications, Techniques, and Results, 3rd Edition

11.06.2017 - Toto vydání je opět plně aktualizované a nabízí vysoce praktické informace, které jsou aplikovány v praxi, s ohledem biologický základ a efektivitu radioterapie. V knize se tak objevuje nový text popisující intenzitu modulující radioterapii, obrazy...
Textbook of Uncommon...

Textbook of Uncommon Cancer, Fifth Edition

21.05.2017 - Páté vydání přináší aktualizované údaje v oblasti málo častých nádorů. Přináší informace o diagnostice, léčbě, vychází jak ze studí, tak z evidence based poznatků. Kniha obsahuje 13 sekcí a 81 kapitol, které jsou doprovázeny i bohatou...
Pathology of Liver...

Pathology of Liver Diseases

29.04.2017 - Kniha přináší přehled patologií týkajících se jaterních nemocí. Text je aktuální, reflektující současné znalosti, je doplněn i online materiály. Krom patologií kniha rozebírá také vyšetřovací postupy, tj. biopsie, zobrazovací metody,...
Comprehensive Atlas of...

Comprehensive Atlas of High-Resolution Endoscopy and Narrowband Imaging, 2nd Edition

02.04.2017 - Předchozí vydání vyhrálo prestižní cenu v kategorii 2008 BMA Medical Book Competition, není tedy divu, že se kniha dočkala dalšího vydání. Endoskopie s vysokým rozlišením a Narrow Band Imaging (NBI), což je endoskopická metoda určená k...
A Practical Manual of...

A Practical Manual of Diabetic Retinopathy Management, 2nd Edition

13.03.2017 - Incidence diabetu stále roste, a to celosvětově. Diabetes je spojen s mnoha chronickými obtížemi, např. retinopatií, které se věnuje tato knihy. Kniha přináší fotografie retiny, klinický manuál diagnostiky, léčby a dlouhodobého sledování...
Textbook of Diabetes,...

Textbook of Diabetes, 5th Edition

20.02.2017 - Páté vydání knihy je opět plně aktualizováno. Kniha je průvodcem v problematice diabetu, je bohatě ilustrované, organizovaná tak, aby bylo snadné se v ní orientovat. Spojuje znalosti z klinické praxe (guidelines) i vědeckým postupů a výsledků. V...
The Biology and...

The Biology and Therapeutic Application of Mesenchymal Cells - Set

23.01.2017 - The Biology and Therapeutic Application of Mesenchymal Cells je kniha sepsaná tak, aby srozumitelně podala informace týkající se buněčné a molekulární biologie mezenchymálních kmenových a stromálních buněk.Text nás nejprve seznamuje se zmíněnými...
Practical hemostasis...

Practical hemostasis and thrombosis, 3rd edition

08.01.2017 - Další vydání knihy je praktickým průvodcem v oblasti hemostáze a trombózy. Přináší popisy situací, se kterými je možné se setkat v klinické praxi. Text se věnuje diagnostice, managementu i prevenci hemoragických a trombotických nemocí a stavů....
Delivery Systems for...

Delivery Systems for Tuberculosis Prevention and Treatment

28.11.2016 - Kniha přináší přehledy o nových farmaceutických přístupek ve vývoji antituberkulotik. Jsou zde zachyceny nové pohledy a perspektivy nejen co se léčby, ale i co se prevence TBC týká. Nechybí samozřejmě ani popis nemoci, původce, imunologické...
The Human Microbiota...

The Human Microbiota and Chronic Disease: Dysbiosis as a Cause of Human Pathology

17.10.2016 - Stále větší pozornost je věnována mikrobiotě a s ní asociovaným zdravotním obtížím. Změny mikrobiomu stojí za velmi známými nemocemi jako periodontitida, bakteriální vaginou, ale dopady dysbiózy na lidské zdraví jsou mnohem vážnější, často...
Neurology: A Queen...

Neurology: A Queen Square Textbook, 2nd Edition

26.09.2016 - Druhé vydání knihy je plně přepracované, doplněné o nejnovější poznatky a poukazuje na výrazný pokrok, který se udál na poli klinické neurologie a aplikovaných neurověd. Kniha tedy přináší praktický přehled o vývoji v klinické neurologii,...
Lysosomes: Biology,...

Lysosomes: Biology, Diseases, and Therapeutics

15.08.2016 - Kniha přináší nejnovější poznatky na poli problematiky lysozomálních nemocí a snahy nalézt účinnou léčbu. Do postupů integruje znalosti z farmakologie, toxikologie a samozřejmě biochemie. Kniha odhaluje principy a vlastnosti fungování lysozomů,...
INTERNAL NEUROLOGY,...

INTERNAL NEUROLOGY, 2nd edition

20.06.2016 - Tato kniha přináší přehled neurologických nemocí, které se vyskytují v populaci, jejich projevy a popisy možností léčby. Kniha je sepsána odborníky z mnoha zemí, kteří jsou uznávanými odborníky pro danou oblasti. Hnacím motorem knihy je...
MANAGEMENT OF COMPLEX...

MANAGEMENT OF COMPLEX CARDIOVASCULAR PROBLEMS, 4th edition

06.06.2016 - Pacienti trpící kardiovaskulárními chorobami vyžadují speciální péči (trpívají více obtížemi, která je výzvou jak pro odborníky v oboru, tak i nespecialisty. Tato kniha pomáhá nahlédnout do mapování postupů péče u těžkých případů....
ROSSIS's PRINCIPLES OF...

ROSSIS's PRINCIPLES OF TRANSFUSION MEDICINE, 5th edition

23.05.2016 - Kniha přináší nejnovější komplexní a praktické poznatky z oblasti transfuzní medicíny, které jsou v současné době přístupné. Přináší tedy popis „zlatých standardů“, osvědčených postupů, ale také pokrývá současná témata, do...
THE GENETIC BASIS OF...

THE GENETIC BASIS OF HAEMATOLOGICAL CANCERS

04.04.2016 - Kniha je sepsána týmem expertů z celého světa, přináší informace o problematice genetických změn provázejícícch hematologické malignity. Upozorňuje na etiologii, typy genetických, ale také epigenetických změn, které se vyskytují v maligních...
INTRODUCTION TO MODERN...

INTRODUCTION TO MODERN VIROLOGY, 7th edition

14.03.2016 - Další vydání knihy, které je nám předkládáno, je aktualizováno v reakci na nové poznatky. Je navýšen počet kapitol týkajících se virů a imunologie, rozšířeny jsou kapitoly týkající se vakcinace a antivirové léčby, včetně prevence....
THOMAS' HEMATOPOIETIC...

THOMAS' HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTAION, 2 Volume set, 5th Edition

29.02.2016 - 5. vydání knihy je plně přepracované dle nejnovějších trendů a poznatků. Na knize se podílí více než 170 mezinárodních expertů. Mezi nové kapitoly pak patří ty věnované vědeckým postupům, novým možnostem i budoucímu směřování,...
NEUROMODULATION IN...

NEUROMODULATION IN PSYCHIATRY

05.02.2016 - Do psaní knihy se zapojili odborníci napříč specializacemi. Kniha pokrývá základní principy, technické aspekty, klinické využití i etické záležitosti spojené s neuromodulací u psychiatrických pacientů. Každá technika je podrobně popsána a...
THE PLACENTA AND...

THE PLACENTA AND NEURODISABILITY, 2nd edition

21.01.2016 - Kniha se zaobírá důležitostí utero-placentální role v rozvoji neurologických poruch u dětí narozených v řádném termínu i u dětí předčasně narozených. Vysvětluje aspekty spojené s fetálním vývojem, růstem a mentálními nemocemi, možným...
 CELLS IN REGENERATIVE...

CELLS IN REGENERATIVE MEDICINE: SCIENCE, REGULATION AND BUSINESS STRATEGIES

24.09.2015 - Kniha je unikátním průvodcem ozřejmujícím principy, poznatky, novinky na poli kmenových buněk a jejich komercionalizaci. Kniha obsahuje přehledy o výhodách, technologiích, výzkumech, diagnostice a hlavně terapeutickém využití kmenových buněk. Jsou...