Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US)

Wiley-Blackwell (US)

Výběr z knihovny

Cardiac Mapping, 5th...

Cardiac Mapping, 5th Edition

10.04.2019 - Efektivní diagnostika je důležitá i pro následnou terapii. Důležité je přesné zmapování srdce, jeho funkcí a poškození. Do knihy přispělo mnoho světově známých odborníku na EKG, zobrazování srdce a ablaci. Kniha obsahuje téměř 100 kapitol,...
Evidence-based...

Evidence-based Gastroenterology and Hepatology, 4th Edition

06.03.2019 - Za nedlouho bude k dostání 4. vydání knihy (e-book je již k dostání). Nové vydání je plně revidováno a aktualizováno. Přináší přehled základních znalostí v oboru gastroenterologie a hepatologie společně s novými informacemi, které napomohou k...
Smith's Textbook of...

Smith's Textbook of Endourology, 2 Volume Set, 4th Edition

14.02.2019 - 4. vydání knihy je přepracované a plně aktualizované, aby odpovídalo současným trendům na poli endourologie. Kniha je zaměřena na klinickou praxi, doplněná velkým množstvím barevných fotografií, obrázků a také videí, která zvyšují názornost...
Baran and Dawber's...

Baran and Dawber's Diseases of the Nails and their Management, 5th Edition

09.01.2019 - Kniha přináší veškeré potřebné informace, které umožní diagnostikovat a léčit nemoci nehtů. Páté vydání je aktualizované, podíleli se na něm světově známí dermatologové. Texty jsou změřeny klinicky. Text je doplněn kvalitními barevnými...
Evidence-based...

Evidence-based Obstetrics and Gynecology

12.12.2018 - Kniha svým obsahem cílí hlavně na gynekology a porodníky v praxi a také k atestaci se připravující lékaře. První část knihy se zabývá metodikou, postupy v gynekologii a porodnictví, druhá a třetí část knihy pokrývá hlavní patologie, s nimiž...
Inherited Bleeding...

Inherited Bleeding Disorders in Women, 2nd Edition

14.11.2018 - Kniha je klíčem k pochopení a léčbě vrozených krvácivých nemocí u žen. Druhé vydání je revidováno a aktualizováno, tak aby obsahovalo nejnovější poznatky z této oblasti (hematologové, gynekologové, porodníci, genetici). Kniha je sepsána...
Color Atlas of...

Color Atlas of Clinical Hematology: Molecular and Cellular Basis of Disease, 5th Edition

16.10.2018 - Kniha přináší pohled na patogenezi, kliniku, morfologii a molekulární a výzkumné aspekty širokého spektra krevním chorob, se kterými se lékaři setkávají. 5. vydání prošlo revizí a aktualizací. Obsahuje 2700 plno barevných fotografií,...
Cancer Prevention and...

Cancer Prevention and Screening: Concepts, Principles and Controversies

27.08.2018 - Kniha vychází z nejnovějších poznatků na poli onkologie. Zahrnuje informace o epidemioloii, prevenci a screeningu nádorových onemocnění. Popisuje též další klinické postupy při screeningu méně častých nádorů. Poukazuje i na nutnost edukovat...
Sleep Disorders in...

Sleep Disorders in Neurology: A Practical Approach, 2nd Edition

30.07.2018 - Stále přibývá pacientů, kteří trpí poruchou spánku, která je často spojená s neurologickou nemocí. Tito se dostávají do ordinací neurologa. Kniha je průvodcem v diagnostice a léčbě poruch spánku. Jsou popsány postupy, algoritmy v podobě...
Evidence-Based...

Evidence-Based Infectious Diseases, 3rd Edition

25.06.2018 - Kniha je sepsána mezinárodním týmem odborníků, kteří se specializují na mikrobiologii a infekční nemoci. Toto vydání je opět plně aktualizované a poskytuje praktické informace o péči o pacienta s infekční nemocí, od diagnostiky po léčbu. Kniha...
Aicardi's Diseases of...

Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood, 4th Edition

14.05.2018 - Kniha přináší klasický text týkající se dětské neurologie. Jedná se již o 4. vydání, které je přepracované a plně aktualizované, aby tam byly informace odpovídající současnému poznání. Každá kapitola rozebírající neurologickou...
Visual Guide to...

Visual Guide to Neonatal Cardiology

19.02.2018 - Obrazový průvodce neonatální kardiologií je zpracován přehledně, pochopitelně a doplněn mnoha ilustracemi. Jsou v něm nejnovější údaje týkající se této oblasti. Popsáno je odhalování, diagnostika a také řešení srdečních nemocí...
The Pancreas: An...

The Pancreas: An Integrated Textbook of Basic Science, Medicine, and Surgery, 3rd Edition

22.01.2018 - Kniha pokrývá veškeré oblasti týkající se pankreatu. Nemoci jsou popsány i z hlediska genetiky a molekulární biologie, tedy velmi podrobně a zároveň srozumitelně. V tomto vydání je navíc kapitola pokrývající autoimunitní pankreatitidu a také...
Inflammation: From...

Inflammation: From Molecular and Cellular Mechanisms to the Clinic, 4 Volume Set

27.11.2017 - Téma zánětu je v medicíně velmi důležité, prolíná se všemu medicínskými obory. Je tedy důležité zmapovat mechanismy, které v něm hrají roli, a to nejen na bázi buněčné, ale také molekulární. Na knize se podíleli vědci, kteří se touto...
A Practical Manual of...

A Practical Manual of Diabetes in Pregnancy, 2nd Edition

29.10.2017 - Druhé revidované a aktualizované vydání opět přináší multidisciplinární pohled na problematiku těhotných diabetických žen. Text je koncipován s přihlédnutím k praktickému využití. Je zaměřen na dobu před početím i během těhotenství a...
Clinical...

Clinical Arrhythmology, 2nd Edition

02.10.2017 - Po úspěchu prvního vydání došlo na reedici tak, aby byly doplněny nové údaje a poznatky. Kniha je průvodcem, který podává informace, díky nimž čtenář pochopí mechanismy stojící za arytmiemi, jak je identifikovat, diagnostikovat i léčit. Text je...
Clinical Radiation...

Clinical Radiation Oncology: Indications, Techniques, and Results, 3rd Edition

11.06.2017 - Toto vydání je opět plně aktualizované a nabízí vysoce praktické informace, které jsou aplikovány v praxi, s ohledem biologický základ a efektivitu radioterapie. V knize se tak objevuje nový text popisující intenzitu modulující radioterapii, obrazy...
Textbook of Uncommon...

Textbook of Uncommon Cancer, Fifth Edition

21.05.2017 - Páté vydání přináší aktualizované údaje v oblasti málo častých nádorů. Přináší informace o diagnostice, léčbě, vychází jak ze studí, tak z evidence based poznatků. Kniha obsahuje 13 sekcí a 81 kapitol, které jsou doprovázeny i bohatou...
Pathology of Liver...

Pathology of Liver Diseases

29.04.2017 - Kniha přináší přehled patologií týkajících se jaterních nemocí. Text je aktuální, reflektující současné znalosti, je doplněn i online materiály. Krom patologií kniha rozebírá také vyšetřovací postupy, tj. biopsie, zobrazovací metody,...
Comprehensive Atlas of...

Comprehensive Atlas of High-Resolution Endoscopy and Narrowband Imaging, 2nd Edition

02.04.2017 - Předchozí vydání vyhrálo prestižní cenu v kategorii 2008 BMA Medical Book Competition, není tedy divu, že se kniha dočkala dalšího vydání. Endoskopie s vysokým rozlišením a Narrow Band Imaging (NBI), což je endoskopická metoda určená k...
A Practical Manual of...

A Practical Manual of Diabetic Retinopathy Management, 2nd Edition

13.03.2017 - Incidence diabetu stále roste, a to celosvětově. Diabetes je spojen s mnoha chronickými obtížemi, např. retinopatií, které se věnuje tato knihy. Kniha přináší fotografie retiny, klinický manuál diagnostiky, léčby a dlouhodobého sledování...
Textbook of Diabetes,...

Textbook of Diabetes, 5th Edition

20.02.2017 - Páté vydání knihy je opět plně aktualizováno. Kniha je průvodcem v problematice diabetu, je bohatě ilustrované, organizovaná tak, aby bylo snadné se v ní orientovat. Spojuje znalosti z klinické praxe (guidelines) i vědeckým postupů a výsledků. V...
The Biology and...

The Biology and Therapeutic Application of Mesenchymal Cells - Set

23.01.2017 - The Biology and Therapeutic Application of Mesenchymal Cells je kniha sepsaná tak, aby srozumitelně podala informace týkající se buněčné a molekulární biologie mezenchymálních kmenových a stromálních buněk.Text nás nejprve seznamuje se zmíněnými...
Practical hemostasis...

Practical hemostasis and thrombosis, 3rd edition

08.01.2017 - Další vydání knihy je praktickým průvodcem v oblasti hemostáze a trombózy. Přináší popisy situací, se kterými je možné se setkat v klinické praxi. Text se věnuje diagnostice, managementu i prevenci hemoragických a trombotických nemocí a stavů....
Delivery Systems for...

Delivery Systems for Tuberculosis Prevention and Treatment

28.11.2016 - Kniha přináší přehledy o nových farmaceutických přístupek ve vývoji antituberkulotik. Jsou zde zachyceny nové pohledy a perspektivy nejen co se léčby, ale i co se prevence TBC týká. Nechybí samozřejmě ani popis nemoci, původce, imunologické...
The Human Microbiota...

The Human Microbiota and Chronic Disease: Dysbiosis as a Cause of Human Pathology

17.10.2016 - Stále větší pozornost je věnována mikrobiotě a s ní asociovaným zdravotním obtížím. Změny mikrobiomu stojí za velmi známými nemocemi jako periodontitida, bakteriální vaginou, ale dopady dysbiózy na lidské zdraví jsou mnohem vážnější, často...
Neurology: A Queen...

Neurology: A Queen Square Textbook, 2nd Edition

26.09.2016 - Druhé vydání knihy je plně přepracované, doplněné o nejnovější poznatky a poukazuje na výrazný pokrok, který se udál na poli klinické neurologie a aplikovaných neurověd. Kniha tedy přináší praktický přehled o vývoji v klinické neurologii,...
Lysosomes: Biology,...

Lysosomes: Biology, Diseases, and Therapeutics

15.08.2016 - Kniha přináší nejnovější poznatky na poli problematiky lysozomálních nemocí a snahy nalézt účinnou léčbu. Do postupů integruje znalosti z farmakologie, toxikologie a samozřejmě biochemie. Kniha odhaluje principy a vlastnosti fungování lysozomů,...
INTERNAL NEUROLOGY,...

INTERNAL NEUROLOGY, 2nd edition

20.06.2016 - Tato kniha přináší přehled neurologických nemocí, které se vyskytují v populaci, jejich projevy a popisy možností léčby. Kniha je sepsána odborníky z mnoha zemí, kteří jsou uznávanými odborníky pro danou oblasti. Hnacím motorem knihy je...
MANAGEMENT OF COMPLEX...

MANAGEMENT OF COMPLEX CARDIOVASCULAR PROBLEMS, 4th edition

06.06.2016 - Pacienti trpící kardiovaskulárními chorobami vyžadují speciální péči (trpívají více obtížemi, která je výzvou jak pro odborníky v oboru, tak i nespecialisty. Tato kniha pomáhá nahlédnout do mapování postupů péče u těžkých případů....
ROSSIS's PRINCIPLES OF...

ROSSIS's PRINCIPLES OF TRANSFUSION MEDICINE, 5th edition

23.05.2016 - Kniha přináší nejnovější komplexní a praktické poznatky z oblasti transfuzní medicíny, které jsou v současné době přístupné. Přináší tedy popis „zlatých standardů“, osvědčených postupů, ale také pokrývá současná témata, do...
THE GENETIC BASIS OF...

THE GENETIC BASIS OF HAEMATOLOGICAL CANCERS

04.04.2016 - Kniha je sepsána týmem expertů z celého světa, přináší informace o problematice genetických změn provázejícícch hematologické malignity. Upozorňuje na etiologii, typy genetických, ale také epigenetických změn, které se vyskytují v maligních...
INTRODUCTION TO MODERN...

INTRODUCTION TO MODERN VIROLOGY, 7th edition

14.03.2016 - Další vydání knihy, které je nám předkládáno, je aktualizováno v reakci na nové poznatky. Je navýšen počet kapitol týkajících se virů a imunologie, rozšířeny jsou kapitoly týkající se vakcinace a antivirové léčby, včetně prevence....
THOMAS' HEMATOPOIETIC...

THOMAS' HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTAION, 2 Volume set, 5th Edition

29.02.2016 - 5. vydání knihy je plně přepracované dle nejnovějších trendů a poznatků. Na knize se podílí více než 170 mezinárodních expertů. Mezi nové kapitoly pak patří ty věnované vědeckým postupům, novým možnostem i budoucímu směřování,...
NEUROMODULATION IN...

NEUROMODULATION IN PSYCHIATRY

05.02.2016 - Do psaní knihy se zapojili odborníci napříč specializacemi. Kniha pokrývá základní principy, technické aspekty, klinické využití i etické záležitosti spojené s neuromodulací u psychiatrických pacientů. Každá technika je podrobně popsána a...
THE PLACENTA AND...

THE PLACENTA AND NEURODISABILITY, 2nd edition

21.01.2016 - Kniha se zaobírá důležitostí utero-placentální role v rozvoji neurologických poruch u dětí narozených v řádném termínu i u dětí předčasně narozených. Vysvětluje aspekty spojené s fetálním vývojem, růstem a mentálními nemocemi, možným...
 CELLS IN REGENERATIVE...

CELLS IN REGENERATIVE MEDICINE: SCIENCE, REGULATION AND BUSINESS STRATEGIES

24.09.2015 - Kniha je unikátním průvodcem ozřejmujícím principy, poznatky, novinky na poli kmenových buněk a jejich komercionalizaci. Kniha obsahuje přehledy o výhodách, technologiích, výzkumech, diagnostice a hlavně terapeutickém využití kmenových buněk. Jsou...