Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Sítnice, komplexní přehled od anatomie k chirurgické léčbě

Sítnice, komplexní přehled od anatomie k chirurgické léčbě

Sítnice, komplexní přehled od anatomie k chirurgické léčbě

11.09.2023

Kniha je zaměřená na problematiku onemocnění sítnice. V 15 kapitolách je čtenář seznámen s anatomií, histologií a fyziologií sítnice. Dále jsou rozebrány rizikové faktory onemocnění sítnice, etiopatogeneze, příznaky nemocí, vyšetření sítnice a nálezy na sítnici, diferenciální diagnostika a samozřejmě nechybí ani popis léčby onemocnění sítnice, a to jak u dospělých, tak u dětí. V knize nechybí ani kvalitní barevné snímky sítnice pořízené během různých vyšetřovacích metod. Autoři přidali také odkazy a krátká videa.

Bibliografické údaje:

Autor: Studnička Jan, Němčanský Jan a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 712
ISBN: 978-80-271-3586-8
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/sitnice-12971/
Cena: 1274 Kč