Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Protocols for High-Risk Pregnancies: An Evidence-Based Approach, 7th Edition

Protocols for High-Risk Pregnancies: An Evidence-Based Approach, 7th Edition

Protocols for High-Risk Pregnancies: An Evidence-Based Approach, 7th Edition

02.12.2020

O popularitě knihy svědčí fakt, že se jedná o již sedmé vydání. Je určená hlavně gynekologům s cílem pomoci se zorientovat v problematice vysoce rizikových těhotenství. Jsou popsány předepsané postupy, chyby, ke kterým nejčastěji dochází, a možnosti řešení problémů ku prospěchu matky a dítěte.
Toto vydání nově obsahuje protokoly o používání opioidů a závislosti v těhotenství a době po porodu či protokoly o srdečních vadách těhotné matky a infekcích arboviry včetně viru Zika. Jedna z nových kapitol se věnuje neinvazivní prenatální diagnostice, další genetickému screeningu před početím.
Obálka:
https://www.wiley.com/en-us/Protocols+for+High+Risk+Pregnancies%3A+An+Evidence+Based+Approach%2C+7th+Edition-p-9781119635284

Bibliografické údaje:

Titul: 978-1-119-63528-4
Autor: John T. Queenan at al.
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 672
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-us/Protocols+for+High+Risk+Pregnancies%3A+An+Evidence+Based+Approach%2C+7th+Edition-p-9781119635284
Cena: $100.00