Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK) POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING: A PRACTICAL GUIDE

POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING: A PRACTICAL GUIDE

POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING: A PRACTICAL GUIDE

02.03.2016

Nevolnosti a zvracení jsou poměrně častými obtížemi, které se objevují u pacientů po chirurgickém zákroku v anestezii. Tento fakt negativně ovlivňuje jejich stav a může se stát důvodem zvýšených nákladů za péči. Kniha se věnuje léčebným strategiím, postupům, jak co nejefektivněji zvládat tyto negativní postoperační následky, a to v době postoperační i perioperační. Věnuje se vysvětlení mechanismů, které za problematikou nevolností a zvracení stojí, popisuje rizikové faktory a jejich vliv i zkušenosti pacientů a ošetřovatelského týmu. Jelikož se jedná o zcela novou publikaci, je v ní zahrnuta i kapitola týkající se genomické a personalizované medicíny. Dále jsou jmenovány farmakologické jevy týkající se např. serotoninových, histaminových, muskarinových a dopaminových antagonistů, antiemetického působí propofolu a dalších sedativ. Je zmíněn i nefarmakologický přístup k problematice a specifická pravidla u dětských pacientů.

(obálka: http://www.cambridge.org)

Bibliografické údaje:

Autor: Tong J. Gan (edt), Ashraf S. Habib (edt) et al.
Vydavatel: Cambridge University Press
Počet stran: 208
ISBN: 9781107465190
Odkaz na stránky: http://www.cambridge.org/cz/academic/subjects/medicine/anesthesia-intensive-care-pain-management/postoperative-nausea-and-vomiting-practical-guide?format=PB#bookPeople
Cena: £44.99