Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK)

Cambridge University Press (UK)

Výběr z knihovny

Fetal Medicine, An...

Fetal Medicine, An Illustrated Textbook

17.05.2023 - Klinické guidelines založené na důkazech jsou vytvářeny a postupně měněny tak, aby odpovídaly současnému poznání a poskytly tak lékařům pomoc při rozhodování o vhodné léčbě konkrétních nemocí. Tyto guidelines je možné stáhnout online z...
Core Radiology, 2nd...

Core Radiology, 2nd Edition

30.06.2021 - Radiologie stále patří mezi nejčastěji využívané zobrazovací metody. Tato kniha přináší základní informace i nejnovější poznatky z této oblasti. Text je doplněn více než 2 100 klinickými radiologickými snímky. Každý snímek je podrobně...
Traumatic Brain...

Traumatic Brain Injury, A Multidisciplinary Approach, 2nd Edition

26.02.2020 - Kniha popisuje multidisciplinární přístup k poranění mozku. Představuje detailní postupy péče od přijetí, přes léčbu po propuštění, a to jak u dospělých, tak dětí, které jsou plně aktualizované dle současného stavu poznání. Kniha se...
Acute Stroke Care, 3rd...

Acute Stroke Care, 3rd Edition

23.10.2019 - Počty pacientů, kteří prodělají akutní iktus, stále přibývá. Správná lékařská péče je přitom velmi důležitá a může pacientovi zcela změnit život. Tato kniha si klade za cíl v chronologickém pořadí pokrýt veškeré postupy a...
Pathology of Heart...

Pathology of Heart Disease in the Fetus, Infant and Child

31.07.2019 - Odborníkům je předkládána kniha, která přináší jedinečný ucelený pohled na problematiku "dětského" srdce. Pokrývá celou škálu srdečních patologií od plodu do dospělosti. Kniha je bohatě ilustrovaná (více než 800 barevných fotografií),...
Reproductive Surgery

Reproductive Surgery

28.11.2018 - Kniha je sepsána odborníky v oblasti chirurgie, urologie, gynekologie. Je vlastně encyklopedií, která se zabývá chirurgickým řešením ženské a mužské neplodnosti. Důraz je kladen na nutnost mezioborové spolupráce. Jsou popsány postupy vyšetření,...
An Introduction to...

An Introduction to Clinical Neuroendocrinology

17.09.2018 - Kniha představuje čtenářům neuroendokrinologii, která je rychle se rozvíjejícím lékařským oborem. V knize jsou popsány základy neuroendokrinologie, anatomické i funkční aspekty, jsou popsány patologie, doplněné výsledky a jejich interpretací....
Transient Ischemic...

Transient Ischemic Attack and Stroke Diagnosis, Investigation and Treatment

20.08.2018 - Druhé vydání knihy je aktualizované a přináší plné spektrum možností řešení cerebrovaskulárních nemocí, od TIA k vaskulární demenci. Zabývá se symptomy, diagnostikou i terapií. Zvláště správná diagnostika je velmi důležitá v prvních...
Critical Cases in...

Critical Cases in Electrocardiography

02.07.2018 - Doktoři na emergency se často setkávají a pacienty a akutními kardiorespiračními příznaky a abnormálním EKG. Kritické případy v elektrokardiografii se věnují hlavně klinicky relevantním tématům. Kniha se zaměřuje hlavně na stavy, kdy...
Transplantation...

Transplantation Pathology with Online Resource

09.04.2018 - Díky moderním metodám je možné přesně odhalit patologii, která je spojená s přijetím graftu a tím je vyšší možnost patologické stavy řešit. Jednotlivé kapitoly, které jsou doplněné bohatým obrazovým materiálem, se týkají např....
Endocrine Pathology...

Endocrine Pathology with Online Resource

12.09.2016 - Tato kniha se věnuje patologiím endokrinního systému, a to z pohledu klinického, radiologického, biochemického, ale také novějšího molekulárního, cytogenetického a imunologického. Je zde samozřejmě probírána i problematika histologického...
GYNAECOLOGY:...

GYNAECOLOGY: EVIDENCE-BASED ALGORITHMS

04.07.2016 - I na poli gynekologie dochází k velkému posunu, jsou prováděny mnohé klinické výzkumy, vytváří se nové na poznatcích založené guidelines využívané v praxi. Tato kniha přináší přehled jak v novinkách, tak v mezinárodních guidelines. Tedy...
EMERGENCY RADIOLOGY...

EMERGENCY RADIOLOGY COFFEE CASE BOOK, Case-Oriented Fast Focused Effective Education

16.05.2016 - Urgentně prováděná radiologická vyšetření musí být prováděna důsledně, včasně a výsledky musí být bezchybně interpretované, aby mohl pacient dostat potřebnou lékařskou péči. Kniha sjednocuje shromážděné znalosti z urgentní radiologie...
FETAL MEDICINE

FETAL MEDICINE

02.05.2016 - Kniha je určena hlavně pro odborníky z řad gynekologů a pediatrů. Reaguje na nová zjištění, postupy, čerpá z mnoha zdrojů. Kniha je bohatě ilustrovaná, ilustrace se týkají patologií i normálních stavů v těhotenství, tedy hlavně průběhu...
POSTOPERATIVE NAUSEA...

POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING: A PRACTICAL GUIDE

02.03.2016 - Nevolnosti a zvracení jsou poměrně častými obtížemi, které se objevují u pacientů po chirurgickém zákroku v anestezii. Tento fakt negativně ovlivňuje jejich stav a může se stát důvodem zvýšených nákladů za péči. Kniha se věnuje léčebným...
OBSTETRICS...

OBSTETRICS EVIDENCE-BASED ALGORITHMS

18.02.2016 - Díky klinickému výzkumu dochází k obnově evidence-based guidelines. Tato kniha je tedy přehledem toho nejaktuálnějšího. Kniha je rozdělena do 8 oddílů, první se věnuje stavu plodu, tedy např. prenatálními screeningu, patologiím, mnohočetným...
PRACTICAL CLINICAL...

PRACTICAL CLINICAL ONCOLOGY, 2nd edition

14.01.2016 - Kniha přináší praktické přehledy současných postupů v diagnostice a léčbě běžných typů rakovin v závislosti na umístění tumoru a jeho typu. Na konci kapitol jsou i testovací otázky na ověření znalostí. Jednotlivé kapitoly se věnují i...