Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK)

Cambridge University Press (UK)

Výběr z knihovny

Endocrine Pathology...

Endocrine Pathology with Online Resource

12.09.2016 - Tato kniha se věnuje patologiím endokrinního systému, a to z pohledu klinického, radiologického, biochemického, ale také novějšího molekulárního, cytogenetického a imunologického. Je zde samozřejmě probírána i problematika histologického...
GYNAECOLOGY:...

GYNAECOLOGY: EVIDENCE-BASED ALGORITHMS

04.07.2016 - I na poli gynekologie dochází k velkému posunu, jsou prováděny mnohé klinické výzkumy, vytváří se nové na poznatcích založené guidelines využívané v praxi. Tato kniha přináší přehled jak v novinkách, tak v mezinárodních guidelines. Tedy...
EMERGENCY RADIOLOGY...

EMERGENCY RADIOLOGY COFFEE CASE BOOK, Case-Oriented Fast Focused Effective Education

16.05.2016 - Urgentně prováděná radiologická vyšetření musí být prováděna důsledně, včasně a výsledky musí být bezchybně interpretované, aby mohl pacient dostat potřebnou lékařskou péči. Kniha sjednocuje shromážděné znalosti z urgentní radiologie...
FETAL MEDICINE

FETAL MEDICINE

02.05.2016 - Kniha je určena hlavně pro odborníky z řad gynekologů a pediatrů. Reaguje na nová zjištění, postupy, čerpá z mnoha zdrojů. Kniha je bohatě ilustrovaná, ilustrace se týkají patologií i normálních stavů v těhotenství, tedy hlavně průběhu...
POSTOPERATIVE NAUSEA...

POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING: A PRACTICAL GUIDE

02.03.2016 - Nevolnosti a zvracení jsou poměrně častými obtížemi, které se objevují u pacientů po chirurgickém zákroku v anestezii. Tento fakt negativně ovlivňuje jejich stav a může se stát důvodem zvýšených nákladů za péči. Kniha se věnuje léčebným...
OBSTETRICS...

OBSTETRICS EVIDENCE-BASED ALGORITHMS

18.02.2016 - Díky klinickému výzkumu dochází k obnově evidence-based guidelines. Tato kniha je tedy přehledem toho nejaktuálnějšího. Kniha je rozdělena do 8 oddílů, první se věnuje stavu plodu, tedy např. prenatálními screeningu, patologiím, mnohočetným...
PRACTICAL CLINICAL...

PRACTICAL CLINICAL ONCOLOGY, 2nd edition

14.01.2016 - Kniha přináší praktické přehledy současných postupů v diagnostice a léčbě běžných typů rakovin v závislosti na umístění tumoru a jeho typu. Na konci kapitol jsou i testovací otázky na ověření znalostí. Jednotlivé kapitoly se věnují i...