Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (Zahr.) Pediatric Surgery, 2nd edition

Pediatric Surgery, 2nd edition

Pediatric Surgery, 2nd edition

06.02.2019

Druhé vydání je aktualizované a přepracované. Zabývá se chirurgickou léčbou vrozených i získaných patologií u nejmenších i větších dětí. Na knize se podíleli přední dětští chirurgové z celého světa. Je popsána současná praxe, do detailu jsou popsány chirurgické techniky, pre- i pooperační péče. Začátek knihy je věnován chirurgii obecně, speciální část se věnuje jednotlivým orgánům a oblastem těla (hlava a krk, jícen, hrudník, břicho, játra, slinivka, páteř...).

(Obálka: https://www.springer.com/gp/book/9783662562802)

Bibliografické údaje:

Autor: Puri, Prem, Höllwarth, Michael E.
Vydavatel: Springer
Počet stran: 666
ISBN: 978-3-662-56280-2
Odkaz na stránky: https://www.springer.com/gp/book/9783662562802
Cena: 310,96 €