Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (Zahr.)

Ostatní (Zahr.)

Výběr z knihovny

Maternal-Fetal and...

Maternal-Fetal and Obstetric Evidence Based Guidelines, Two Volume Set, Fourth Edition

19.01.2022 - Kniha vychází z nejnovějších, na důkazech založených guidelines, které se týkají gynekologie a porodnictví. Obsahuje mnoho přehledných tabulek, sumarizuje v klinice používané algoritmy, které vedou k určení správné diagnózy a hlavně...
 Essentials of...

Essentials of Pediatric Urology, 3rd Edition

09.12.2021 - Jak už název knihy napovídá, je zaměřena na základy pediatrické urologie, která má mnohá specifika v porovnání s urologií dospělých. Kniha je rozdělená do 25 kapitol. První část knihy se věnuje hlavně embryogenezi a vývoji močového systému...
Drug Allergy, 2nd...

Drug Allergy, 2nd edition Clinical Aspects, Diagnosis, Mechanisms, Structure–Activity Relationships

20.01.2021 - Počty lidí s alergiemi rostou, a to včetně těch lékových, což samozřejmě omezuje jejich léčebné možnosti v případě onemocnění. Autoři klasifikují a popisují různé systémové a kožní hypersenzitivity indukované léky. Jsou popsány...
Atlas of Adult...

Atlas of Adult Congenital Heart Surgery

11.11.2020 - Vrozená srdeční onemocnění se často operativně řeší již v dětském věku. Mnohé zákroky je však možné odložit až do dospělosti, popř. je možné vadu odoperovat v dětství a reziduální či nově vzniklé defekty řešit v pozdějším věku....
Diabetes...

Diabetes Complications, Comorbidities and Related Disorders

07.04.2020 - Počty pacientů s diabetem obou typů narůstají, mnoho pacientů přitom trpí přidruženými patologiemi, komorbiditami. Je nutné řešit stav samotný a taktéž správně diagnostikovat a řešit komorbidity. Diabetes je systémové onemocnění, které...
Pediatric Surgery, 2nd...

Pediatric Surgery, 2nd edition

06.02.2019 - Druhé vydání je aktualizované a přepracované. Zabývá se chirurgickou léčbou vrozených i získaných patologií u nejmenších i větších dětí. Na knize se podíleli přední dětští chirurgové z celého světa. Je popsána současná praxe, do...
Neurodegenerative...

Neurodegenerative Diseases - Clinical Aspects, Molecular Genetics and Biomarkers

28.05.2018 - Kniha přináší podrobný přehled stále palčivějšího tématu, jakým jsou neurodegenerativní nemoci, včetně Alzheimerovy nemoci, frontotemporální lobární nemoci, demence s Lewiho tělísky, Parkinsonovy nemoci atd. Popsán je jak klinický obraz...
Preeclampsia, Basic,...

Preeclampsia, Basic, Genomic, and Clinical

19.03.2018 - Není mnoho knih, které se přehledně a hlouběji zabývaly problematikou preeklampsie nebezpečnou pro matku i dítě. Proto je tato nová kniha popisující genetický podklad, patologii a patofyziologii preeklampsie velkým přínosem. Zabývá se i prognózou...
Encyclopedia of...

Encyclopedia of Ophthalmology

12.02.2018 - Tato rozsáhlá publikace přináší podrobný vhled do oftalmologie. Zabývá se patogenezí, diagnostikou i terapií mnoha očních chorob. Texty v knize odpovídají nejnovějším současným poznatkům. Zahrnuje informace o základních principech, klinických...
Atlas of Sexually...

Atlas of Sexually Transmitted Diseases Clinical Aspects and Differential Diagnosis

18.09.2017 - Atlas sexuálně přenosných nemocí a jejich diferenciální diagnostika je kompletním přehledem důležitých a nejčastěji se vyskytujících pohlavních nemocí. Obsahuje okolo 1000 přehledných tabulek, obrázků, které se soustřeďují na typické znaky...
Regenerative Medicine:...

Regenerative Medicine: Laboratory to Clinic

30.07.2017 - Kniha přináší pohled na problematiku převedení laboratorních výzkumů na poli regenerativní medicíny (buněčná terapie, tkáňové inženýrství) do klinické praxe. Jsou zde detailně popsány terapeutická využití hematopoetických kmenových buněk,...
Principles of Diabetes...

Principles of Diabetes Mellitus, 3rd edition

17.07.2017 - Třetí vydání knihy je opět plně aktualizované tak, aby reflektovalo novinky, které se udály v tomto oboru. Došlo také k revizi jednotlivých kapitol a mnohé byly nově přidány, a to hlavně kapitoly popisující roli vitaminu D v patogenezi diabetu,...
Color Atlas of...

Color Atlas of Pediatric Anatomy, Laparoscopy, and Thoracoscopy

13.02.2017 - Kniha se zaměřuje hlavně na nové postupy, které stejně jako v dospělé medicíně míří k minimálně invazivním chirurgickým postupům. V textech jsou popsány jednolité operační techniky a postupy, které jsou v dětské chirurgii běžně...
Crohn's Disease and...

Crohn's Disease and Ulcerative Colitis From Epidemiology and Immunobiology to a Rational Diagnostic and Therapeutic Approach. 2nd edition

15.01.2017 - Kniha přináší přehled informací pro lékaře i vědce a poukazuje i na nutnost vzájemné spolupráce, která by umožnila zkrátit cestu mezi nalezením a aplikací nových znalostí do oblasti kliniky. V knize jsou srozumitelně popsány obě nemoci, včetně...
Weinberg's color atlas...

Weinberg's color atlas of pediatric dermatology, 5th edition

17.12.2016 - Weinberg's color atlas of pediatric dermatology, 5th edition přináší kolekci více než 1000 plně barevných obrázků, které jsou názornou pomůckou při diagnostice kožních nemocí u dětí, a to jak těch běžných, tak i vzácně se vyskytujících....
Neurologic Disease: A...

Neurologic Disease: A Modern Pathophysiologic Approach to Diagnosis and Treatment, 1st ed.

29.08.2016 - Tato kniha přináší vhled do problematiky „normálních“ funkcí i chorobných stavů centrální a periferní nervové soustavy. V první části nás tak seznámí se základy týkajícími se buněk nervového systému, jejich dělení, funkcemi, přenosem...
EPIGENETICS:...

EPIGENETICS: MECHANISMS AND CLINICAL PERSPECTIVES

21.03.2016 - Epigenetika je relativně nový obor, který se věnuje vysvětlení dědičných změn, které nejsou způsobené alterací DNA. Epigenetické modifikace jsou získány během života a závisí na vlivu prostředí a našem chování, stravě, vystavení toxinům,...
ANTIBIOTICS:...

ANTIBIOTICS: CHALLENGES, MECHANISMS, OPPORTUNITIES, 2nd edition

11.02.2016 - Kniha přináší pohled na molekulární strukturu hlavních kategorií antibiotik, jejich původ, působení i problematiku rezistence. Antibiotika jsou malé molekuly přírodní i syntetické. Jsou děleny dle chemické struktury nebo mechanismu účinku, kdy...
TINTINALLI's EMERGENCY...

TINTINALLI's EMERGENCY MEDICINE: A COMPREHENSIVE STUDY GUIDE, 8th edition

19.11.2015 - Nejrozšířenější a vysoce ceněná kniha se dočkala další reedice, nyní již 8. Kniha pokrývá oblast urgentní medicíny, ukazuje její komplexnost, provázanost s dalšími obory. Pouze vysoká odbornost, znalosti a praxe umožňují správně ošetřit...
ADRENAL GLANDS: FROM...

ADRENAL GLANDS: FROM PATHOPHYSIOLOGY TO CLINICAL EVIDENCE

22.10.2015 - Kniha přináší podrobné seznámení s problematikou nadledvin, jak rovině teoretické, tak odborné, praktické. Jsou popsány i molekulární aspekty, endoplazmaticko-retikulární stres, microRNA, metabolismus cholesterolu, hormonální biosyntéza a její...
MANUAL OF ALLERGY AND...

MANUAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY FOR OTOLARYNGOLOGISTS

08.10.2015 - Specializace ORL se velmi často setkává s pacienty, kteří mají poruchu imunity, ať už ve formě deficitů, ale hlavně alergií. Péče o tyto pacienty má svá specifika. Často trpívají sinusitidami, rhinitidami, otitidami aj. Je nutné odlišit...
CLINICAL DERMATOLOGY:...

CLINICAL DERMATOLOGY: A COLOR GUIDE TO DIAGNOSIS AND THERAPY

25.06.2015 - Jak již název napovídá, kniha se věnuje oblasti dermatologie, ale i tento obor má přesahy do jiných oboru, neboť velké množství nemocí se projevuje kožními afekcemi. Kniha nás seznamuje také s anatomií kůže, nejmodernějšími principy a postupy...