Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Parasitic Infections: Immune Responses and Therapeutics

Parasitic Infections: Immune Responses and Therapeutics

Parasitic Infections: Immune Responses and Therapeutics

12.07.2023


Ačkoli u nás nejsou parazitární nemoci široce rozšířené, v jiných oblastech světa jsou zcela zásadním problémem. Mnohdy jsou hůře diagnostikovatelné a těžce léčitelné a umírá na ně velké množství lidí, příkladem je např. malárie. Kniha přináší pohled na imunopatologii parazitárních nemocí, včetně základů biologie parazitů, na mechanismy a procesy, které souvisejí s infekcí, a přináší informace o léčbě a také vývoji nových léčiv. Kniha pokrývá nejčastěji se vyskytující parazitární infekce, které zahrnují prvoky, červy i ektoparazity. Pro zvýšení využitelnosti knihy v praxi jsou popsány také případové studie.

Bibliografické údaje:

Autor: Abhay Prakash Mishra (Editor), Manisha Nigam (Editor)
Vydavatel: Wley-Blackwell
Počet stran: 432
ISBN: 978-1-119-87802-5
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-ie/Parasitic+Infections%3A+Immune+Responses+and+Therapeutics-p-9781119878025
Cena: €216.00