Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Onkologie pro neonkology, Pro pregraduální studium a praktické lékaře

Onkologie pro neonkology, Pro pregraduální studium a praktické lékaře

Onkologie pro neonkology, Pro pregraduální studium a praktické lékaře

31.07.2023

Problematika onkologie je velmi složitá, obzvláště pro nespecialisty. Proto vznikla tato kniha, která má přiblížit onkologii pregraduálním studentům i jiným specializacím, např. praktickým lékařům.
Kniha je rozdělená na obecnou a speciální část. V obecné jsou popsány základy onkologie, vlastnosti zhoubných nádorů, epidemiologie, karcinogeneze, staging, projevy a plán léčby. Jsou popsány také akutní stavy a malnutrice v onkologii. Speciální část rozebírá nejčastěji se vyskytující nádory, s nimiž se setkávají lékaři v prvních liniích, např. nádory ORL, mozku, plic, trávicího systému, prsu atd. Nechybí ani ucelený výčet všech malignit, konkrétní příklady, tabulky, schémata a obrázky.


Bibliografické údaje:

Autor: Cvek Jakub, Halámka Magdalena a kolektiv
Vydavatel: Grada
Počet stran: 280
ISBN: 978-80-271-3090-0
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/onkologie-pro-neonkology-12196/
Cena: 509 Kč