Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Mladá fronta (ČR) Nemoci končetinových cév

Nemoci končetinových cév

Nemoci končetinových cév

13.08.2017

Kniha přináší přehled současných poznatků, které se týkají jak anatomie a patofyziologie cév končetin. Důraz je kladen na seznámení se s novými diagnostickými a terapeutickémi přístupy, popsáním příčin i následků klinických stavů, které postihují tepny, žíly či lymfytické cévy dolních i horních končetin. Kniha přináší souhrn informací, které využijí nejen angiologové, ale i další odbornosti, které se s cévní problematikou setkávají, např. internisti, chirurgové, kardiologové atd.

(Obálka: https://www.kniha.cz/nemoci-koncetinovych-cev/)

Bibliografické údaje:

Autor: Roztočil Karel , Piťha Jan
Vydavatel: Mladá fronta
Počet stran: 352
ISBN: 9788020443717
Odkaz na stránky: https://www.kniha.cz/nemoci-koncetinovych-cev/
Cena: 495 Kč