Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Mladá fronta (ČR)

Mladá fronta (ČR)

Výběr z knihovny

Neurofibromatóza a...

Neurofibromatóza a iné syndrómy s „café au lait“ makulami

22.06.2020 - Autorky knihy si vybraly téma neurofibromatózy a syndromy s hyperpigmentací. Ty jsou často spojeny s dalšími patologiemi, např. multiorgánovým poškozením a nádorovými onemocněními. Podrobně je popsána diagnostika, a to na základě kožních...
Koloproktologie...

Koloproktologie Vybrané kapitoly IV

11.05.2020 - Koloproktologie, Vybrané kapitoly IV je plně aktualizovaná kniha, pokračování Vybraných kapitol III. Probírá také témata jako onkochirurgie, robotická kolorektální chirurgie, HIPEC atd. Mimo chirurgická témata jsou zde kapitoly věnované prolapsu anu...
Antitrombotika v...

Antitrombotika v kardiologii

09.03.2020 - Antitrombotická léčba prošla během let výraznou progresí. Léčiva jsou selektivnější a bezpečnější, tj. s méně nežádoucími účinky. V knize je soubor informaci, které postačují k práci s antitrombotiky, indikaci nasazení, monitorování,...
Psoriáza

Psoriáza

10.02.2020 - Kniha byla sepsána předními specialisty a přináší ucelený pohled na psoriázu. První část knihy se věnuje hlavně etiopatogenezi a příznakům nemoci. Další část se zaměřuje na komorbidity, mezi něž patří i psychiatrická onemocnění,...
Dětská revmatologie...

Dětská revmatologie v praxi

27.01.2020 - Na pulty se dostala monografie, která se věnuje problematice dětské revmatologie. Kniha cílí hlavně na nemocniční pediatry, ale také lékaře v prvních kontaktech, chirurgy, oftalmology atd. V knize jsou přehledně popsány postupy při diagnostikování,...
Očkování dospělých

Očkování dospělých

15.12.2019 - Očkování dětí je dobře propracovaný systém, zatímco očkování dospělých není moc rozšířené, přitom je nutné o něm více informovat. Druhé vydání knihy je aktualizované a rozšířené. Nově jsou zde kapitoly o protinádorových vakcínách...
Klinická...

Klinická dermatovenerologie

25.11.2019 - Kniha představuje zdroj informací, které jsou potřebné pro specializační vzdělávání. Pokrývá tedy celou šíři oboru a je srovnatelné se zahraničními publikacemi. Samozřejmě nechybí ani poznatky z nejnovějších výzkumů, které doposud nebyly v...
Kardiologie II

Kardiologie II

21.10.2019 - Kardiologie II doplňuje první díl této edice. Stejně jako první díl, je přepracovaný a doplněný o nejnovější poznatky. Více viz Kardiologie I. (Obálka: https://www.kniha.cz/detail/kniha-526808-kardiologie-ii)
Kardiologie I, druhé...

Kardiologie I, druhé vydání

06.10.2019 - Kniha vychází z interaktivních výukových materiálu na www.ecardio.cz. Díky velkému zájmu byly kniha znovu vydána. Nyní však přepracována a doplněna o nové poznatky. Doplněny jsou např. texty týkající se arytmologie. Kniha bude představena v...
Dětská nefrologie do...

Dětská nefrologie do kapsy

16.09.2019 - Kniha přináší zhuštěné informace, které pokrývají problematiku dětské nefrologie. Díky sestavení knihy a jejímu formátu je možné do ní kdykoli nahlédnout, seznámit se s etiologií, diagnostikou i léčbou všech nejčastěji se vyskytujících...
Novinky v kardiologii...

Novinky v kardiologii 2019

19.08.2019 - Jak již název knihy napovídá, přináší nejnovější poznatky na poli kardiologie, která se stále vyvíjí. Kniha je zpracována srozumitelně a vhodné pro využití v praxi. Značnou část knihy tvoří doporučené postupy ESC. Dále jsou popsány nové...
Bolest břicha

Bolest břicha

05.08.2019 - Bolest je objektivně těžko hodnotitelná, jedná se o nepříjemný fyzický vjem představující tlak, tíhu, pálení, řezání, píchání, trhání atd. Bolest vede k dalším reakcím těla. Bolesti břicha jsou jedny z nejčastějších bolestí. Mohou...
Celiakie

Celiakie

22.07.2019 - Kniha přináší souhrn dostupných informací týkajících se autoimunitní choroby celiakie. Jsou popsány historie, epidemiologie, klinické projevy (které jsou velmi pestré a velmi individuální), patogenezem diagnostika a léčba. Je rozebrána dieta,...
Onkologie v klinické...

Onkologie v klinické praxi

24.06.2019 - Třetí vydání si opět klada za cíl seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti klinické onkologie. Vydání je přepracované, aktualizované a rozšířené. Obsahuje tedy informace o molekulární onkologii, vzniku a šíření nádoru,...
Sarkomy

Sarkomy

13.05.2019 - Monografie se věnuje nádorům pojivových tkání, které se nevyskytují často, ale jsou často velmi závažné. Jedná se o heterogenní skupinu jak do struktury, tak lokalizace vzniku a chování. Léčba těchto typů nádorů je stále málo úspěšná a...
Antibiotika v...

Antibiotika v primární péči

29.04.2019 - Do ordinace praktických lékařů chodí pacienti s infekčními chorobami, a pokud jsou bakteriálního původu, je na místě antibiotická léčba. Je zde však riziko bakteriální rezistence, proto se musí předepisování antibiotik racionalizovat. V knize je...
Enterální a...

Enterální a parenterální výživa. 3. vydání

01.04.2019 - Kniha se dočkala již třetího vydání, které je aktualizované, aby drželo krok s pokrokem na poli enterální a parenterální výživy. Kniha přináší komplexní pohled na tento obor, důraz je kladen na indvidualizaci péče. Přibývá pacientů po...
Vysoce nebezpečné...

Vysoce nebezpečné nákazy

04.03.2019 - Autor knihy se zaměřuje na problematiku vysoce nebezpečných infekcí, které se vyskytují také u nás. Je definován termín vysoce nebezpečná nákaza, je probrán přenos, zvláště pak interhumánní. Jsou popsány příklady výskytu nemocí, jejich...
Biologická a cílená...

Biologická a cílená léčba

11.02.2019 - Jedná se o unikátní monografii, která se zabývá biologickou a cílenou léčbou pacientů. Je snaha léčbu individualizovat, maximalizovat výsledek s minimalizací negativního dopadu na léčeného. Biologická a cílená léčba se využívá v mnoha...
Vybrané kapitoly z...

Vybrané kapitoly z gynekologie

07.01.2019 - Kniha vyšla ze zkušeností lékařů Fakultní nemocnice v HK a LFHK. Není zaměřena čistě na gynekologii, ale probírané jevy jsou dávány do souvislostí a multioborově. Kniha nemá ambici být učebnicí, obsahuje i kapitoly, které v učebnicích...
Klinická embryologie

Klinická embryologie

17.12.2018 - Kniha má charakter učebnice vhodné pro postgraduální studium v oboru klinická embryologie. Je však vhodná také pro lékaře např. z oblasti asistované reprodukce, gynekologie a porodnictví atd. V knize je popsána anatomie, vývoj orgánů a orgánových...
Neurointenzivní...

Neurointenzivní péče, 3. vydání

03.12.2018 - Díky úspěchům předchozích vydání se jedná už o třetí vydání, na němž se podílelo více než 20 odborníků. Text byl rozšířen, přepracován, aby plně odpovídal současnému stavu poznání. Kniha má sloužit jako praktická příručka, jsou v...
Onemocnění sítnice...

Onemocnění sítnice a cévnatky v praxi

12.11.2018 - Kniha se zaměřuje na problémy sítnice a cévnatky, tj. hlavně a diagnostiku a léčbu v klinické praxi. Nechybí však ani popis vzniku onemocnění a jeho příznaků. Díky bohaté obrazové dokumentaci je kniha velmi názorná a je možné porovnávat a...
Geriatrická...

Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci

08.10.2018 - Geriatrická paliativní péče je kniha zaměřená na pacienty vyššího věku, kteří jsou často polymorbidní a vyžadují speciální intenzivní péči. Je také potřeba s pacienty správně komunikovat. Jedná se o multidisciplinární záležitost,...
Idiopatické střevní...

Idiopatické střevní záněty

17.09.2018 - Idiopatické střevní záněty jsou v populaci stále častější, ve všech věkových kategoriích, a dostaly se tak do středu zájmu gastroenterologie. Na poli pochopení patogeneze a terapie došlo v uplynulých letech k velkému pokroku. Přesto je léčba...
Roztroušená...

Roztroušená skleróza a onemocní bílé hmoty v MR zobrazení

20.08.2018 - Kniha přibližuje možnosti využití MRI zobrazování nejen při diagnostice, ale také při sledování průběhu nemoci. Kniha je aktualizovaným a doplněným dílem původního vydání Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní (2010). V...
Perioperační...

Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře

09.07.2018 - Praktičtí lékaři se ve své praxi již nedostanou na operační sál. Od dob, kdy tam byli, se často změnily operační postupy, způsoby anestezie, operují se pacienti, kteří by dříve vůbec operováni kvůli špatnému zdravotnímu stavu, nebyli....
Moderní postupy v...

Moderní postupy v gynekologii a porodnictví - 2. vydání

25.06.2018 - Toto druhé vydání je přepracované, doplněné a aktualizované tak, aby odpovídalo nejnovějším trendům a postupům v gynekologii a porodnictví. Jsou popsány diagnostické postupy v gynekologii, onkogynekologii, perinatologii. Přepracování se...
Praktická oftalmologie

Praktická oftalmologie

28.05.2018 - Kniha pochopitelně a přehledně popisuje nejčastější oční vady, klinické projevy nemocí, diagnostiku a hlavně léčbu. Jsou zde rozebrány refrakční vady, syndrom suchého oka, katarakta, glaukom, makulární degenerace věkem podmínená atd. Krom...
Sekundární glaukomy...

Sekundární glaukomy - 2.vydání

23.04.2018 - Jelikož bylo první vydání rychle rozebráno, dostává se na pulty vydání druhé. Monografie se zabývá současnými možnostmi diagnostiky i léčby sekundárních glaukomů, které mají různou etiologii, jedná se např. o glaukom pigmentový,...
Očkování dospělých

Očkování dospělých

09.04.2018 - Očkování dospělých se stále vyvíjí, systém a schéma není tak propracované jako očkování dětí. Prodlužující věk a nárůst výskytu chronických nemocí je spojen s nutností vyvíjet nové vakcíny a zaměřit se právě na tyto skupiny v...
Následná intenzivní...

Následná intenzivní péče

26.03.2018 - Intenzivní péči vyžadují ti nejvíce ohrožení a rizikoví pacienti, pacienti často vyžadují intenzivní péči dlouhodobě a ta se v průběhu rekonvalescence proměňuje. Je potřeba odpojit od umělé ventilace, cíleně pacienta mobilizovat,...
Koloproktologie...

Koloproktologie vybrané kapitoly II

12.03.2018 - Koloproktologie patří mezi chirurgické obory, tento se věnuje diagnostice a léčbě onemocnění střeva, konečníku a anu. V knize jsou probrána nejčastější onemocnění, jakými jsou např. malignity, benigní novotvary, divertikuly, střevní záněty...
Dětská...

Dětská přednemocniční a urgentní péče

19.02.2018 - 10 % případů, které je nutné řešit u dětí, patří mezi akutní, neodkladné stavy. Tyto jsou často dovezeny na urgentní příjem nemocničního zařízení. Personál na urgentních příjmech a záchranářů nemá mnoho zkušeností právě s dětskými...
Interní propedeutika...

Interní propedeutika - 2. vydání

22.01.2018 - Interní propedeutika je nezbytnou součástí výuky, tato kniha pochází z pera odborníků v LF Univerzity Palackého v Olomouci. Je sestavena dle dnešních potřeb, je oproti prvnímu vydání přepracovaná, rozšířená a aktualizovaná. Pro přehlednost...
Autoimunity nervového...

Autoimunity nervového systému v kazuistikách

11.12.2017 - Autoimunitní choroby postihující centrální nervový systém zahrnují velké množství patologických stavů s různými projevy. Není to jen roztroušená skleróza, která je z této skupiny asi nejčastější, ale také neuromyelitis optica, diseminovaná...
Obtížně...

Obtížně léčitelná hypertenze 2. vydání

13.11.2017 - Vysoký krevní tlak je diagnostikována velmi často. Díky dnešním možnostem farmakoterapie se podaří u většiny pacientů dostat krevní tlak pod kontrolu. Jsou však i případy, kdy monoterapie nepomáhá a je nutné využít více léčiv. V této knize...
Selhání střeva a...

Selhání střeva a transplantace tenkého střeva

23.10.2017 - V dnešní době se stále věnuje více prostoru a pozornosti patologiím parenchymatozním orgánům, což se snaží napravit takto kniha. Texty v knize pokrývají problematiku selhání tenkého střeva, a to jak etiologii, diagnostiku, tak také léčebné...
Nemoci končetinových...

Nemoci končetinových cév

13.08.2017 - Kniha přináší přehled současných poznatků, které se týkají jak anatomie a patofyziologie cév končetin. Důraz je kladen na seznámení se s novými diagnostickými a terapeutickémi přístupy, popsáním příčin i následků klinických stavů, které...
Hyperbarická...

Hyperbarická medicína - vybrané kapitoly

23.07.2017 - Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře se základy hyperbarické oxygenoterapie, tj. s jejími principy,technologií léčby. Jsou probrány také jednotlivé typy zařízení, jejich vybavenost, stav a vývoj oboru v naší republice i za hranicemi....
Plicní endoskopie

Plicní endoskopie

02.07.2017 - Kniha je zaměřená na problematiku plicní endoskopie. Tato metoda je stále modernizovaná a rychle se vyvíjí. Texty tedy reflektují současné znalosti týkající se této metody. Endoskopii je možné využít pro diagnostiku, ale také léčbu plicních...
Hepatitida C

Hepatitida C

11.06.2017 - Monografie pokrývá problematiku infekce HCV. V první části knihy se seznámíme s historií výzkumu virových hepatitid, které vedlo k objevení HCV. Další části jsou již specializovanější, jsou věnovány virologii, molekulární genetice, replikaci...
Vzácné nádory...

Vzácné nádory dětí a dospívajících

23.05.2017 - Kniha přináší přehled vzácných nádorových onemocnění, se kterými je možné se setkat u pediatrických pacientů. Věnuje se jak nádorům solidním, tak hematologickým. Probíraná nádorová onemocnění jsou seřazena dle místa původu, tedy...
Kardiologie (s USB)

Kardiologie (s USB)

07.05.2017 - Na pulty přichází učebnice kardiologie, která je naprosto unikátní i díky tomu, že je založena na interaktivním výukovém přístupu. Jedná se o přístup na www.ecardio.cz. Kniha je rozčleněná do 62 kapitol, díky tomu pokrývá celou širokou...
Geriatrická...

Geriatrická paliativní péče

17.04.2017 - Vzhledem ke stárnutí populace přibývá i geriatrických pacientů, kteří často vyžadují speciální paliativní péči. Jedná se často o pacienty se syndromem geriatrické deteriorace, pacienty s pokročilými demencemi či chronickými interními a...
Dětská gynekologie

Dětská gynekologie

27.03.2017 - Tato monografie slouží jako praktický návod, který přináší ucelený pohled na tento obor dětské gynekologie. Věnuje se příčinám, symptomům a léčbě nejčastěji se vyskytujících patologických stavů u dětí a dospívajících. Kniha si klade za...
Koloproktologie

Koloproktologie

06.02.2017 - Koloproktologie je chirurgickou specializací, která se zabývá patologií tlustého střeva, konečníku a řiti, což je v dnešní době, kdy narůstá počet patologií této oblasti, velmi důležité. Obor naplňuje diagnostika, nechirurgická i chirurgiká...
Praktická...

Praktická imunohematologie

15.01.2017 - Kniha Praktická imunohematologie přináší krom nutného seznámení s teoretickým základem hlavně velké množství praktických poznatků vycházející ze zkušeností autorů. Jsou zde přehledně zpracované informace a krevně-skupinových systémech...
Plicní postižení u...

Plicní postižení u systémových nemocí pojiva, vaskulitid a idiopatických zánětů v gastroenterologii

21.11.2016 - Mnohé nemoci jsou spojené s postižením plic, setkáváme se s tím u systémových chorob pojiva, vaskulitid, idiopatických střevních zánětů, autoimunitních hepatitid aj. Kniha tedy rozebírá patologické stavy, které vedou k postižení plic, důraz...
Urgentní příjem -...

Urgentní příjem - druhé, přepracované a doplněné vydání

17.10.2016 - Na pulty se nyní dostává nové, tedy druhé, vydání knihy, která se zaobírá nejčastějšími patologickými stavy interní povahy, se kterými se lékaři urgentního příjmu setkávají. V knize je také seznam léků pro urgentní použití, jsou zde...
Obličejové dermatózy

Obličejové dermatózy

19.09.2016 - Kniha pochází z pera autorek, které založily sekci Akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti. V knize je popsáno 5 nejčastěji se vyskytujících kožních afekcí obličeje (akné, růžovka, demodikóza, perorální...
Spánková medicína v...

Spánková medicína v kazuistikách

05.09.2016 - Jelikož vzrůstají počty pacientů, kteří trpí poruchami spánku, přišel tlak na sepsání publikace, která by se touto problematikou blíže zabývala. Pokud nejsou poruchy spánku řešeny, stávají se rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních a...
ANTIBIOTIKA V...

ANTIBIOTIKA V CHIRURGICKÝCH OBORECH

08.08.2016 - Kniha si klade za cíl přiblížit základní principy antimikrobiální léčby v chirurgických oborech. Jsou zde kapitoly zabývající se charakteristikou jednotlivých léčiv sloužících k potírání infekcí, ale také text přibližující využití...
NOVINKY V KARDIOLOGII...

NOVINKY V KARDIOLOGII 2016

04.07.2016 - Tato kniha představuje soubor 36 originálních textů z v květnu proběhlého XXIV. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, jež shrnují závěry a výsledky vlastních výzkumů a publikovaných prací, které je možné aplikovat i do klinické...
AKUTNÍ KARDIOLOGIE

AKUTNÍ KARDIOLOGIE

20.06.2016 - Knihu sepsali přední odborníci z pracoviště IKEM, kteří mají mnohaleté zkušenosti, které vtělili do jednotlivých kapitol, aby tak informovali kolegy o problematice akutní kardiologie. Kniha je tedy klinicky zaměřená. Je přehledná, snadno se v ní...
POTRAVINOVÁ ALERGIE A...

POTRAVINOVÁ ALERGIE A INTOLERANCE

23.05.2016 - Potravinové alergie se objevují ve společnosti stále častěji, stojí za nimi nežádoucí imunologická odpověď na mnohé potravinové alergeny. Na jejím vzniku se podílí jednak genetické predispozice, ale také prostředí, výživa, styl života, tedy...
ONKOLOGIE V KLINICKÉ...

ONKOLOGIE V KLINICKÉ PRAXI ‒ 2. vydání

25.04.2016 - Na pultech se již podruhé objevila monografie, která seznamuje odbornou veřejnost o nejnovějších standardních postupech v souvislosti s terapií vybraných zhoubných nádorových onemocnění. Je sestavená tak, aby pomohla lékařům lépe se orientovat a...
BIOLOGICKÁ TERAPIE V...

BIOLOGICKÁ TERAPIE V LÉČBĚ ISZ, 2. vydání

11.04.2016 - Tato monografie, nyní již druhé aktualizované vydání, týkající se idiopatických střevních zánětů, kde dominují Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, přináší nejnovější informace, které jsou v současné době dostupné. Je tedy...
KLINICKÁ PANKREATOLOGIE

KLINICKÁ PANKREATOLOGIE

21.03.2016 - Monografie Klinická pankreatologie poskytuje čtenářům odborníkům ucelený pohled na problematiku tohoto oboru, a to ve světle nejnovějších poznatků a znalostí. První část publikace je věnována základům, tj. anatomii, histomorfologii, fyziologii...
IMUNOLOGIE A...

IMUNOLOGIE A IMUNOPATOLOGIE LIDSKÉ REPRODUKCE ‒ VYBRANÉ KAPITOLY

02.03.2016 - V současné době se stále více ukazuje, že imunitní systém hraje velkou roli i v oblasti reprodukce a reprodukční medicíny. Jeho nesprávná funkce pak může stát za poruchami plodnosti a neplodností. Až u 15 % párů se sníženou plodností je na...
 SEKUNDÁRNÍ GLAUKOMY

SEKUNDÁRNÍ GLAUKOMY

15.02.2016 - Kniha, která se dostává ke čtenářům, se zaměřuje na problematiku sekundárních glaukomů. Je zde podrobně probrána jejich etiologie, která je různorodá, diagnostika i léčba, a to plně v souladu s nejnovějšími poznatky a bohatými praktickými...
 BUDOUCNOST...

BUDOUCNOST FARMAKOTERAPIE V NEFROLOGII

18.01.2016 - Tato kniha má základ v přednáškách z Brodových dnů 2015 zaštítěných Českou nefrologickou společností. První část se věnuje obecným principům farmakoterapie, do níž spadá farmakogenetika, farmakokinetika a farmakodynamika. Další části...
ONKOLOGICKÁ IMUNOLOGIE

ONKOLOGICKÁ IMUNOLOGIE

28.12.2015 - Nová kniha Mladé fronty se věnuje problematice onkologické imunologie, která v současné době nabývá na důležitosti. Je totiž možné využít imunitní systém na boj s rakovinnými buňkami, tj. využít v protinádorové terapii. Jednotlivé kapitoly...
 GERIATRICKÁ ONKOLOGIE

GERIATRICKÁ ONKOLOGIE

16.11.2015 - S narůstajícím věkem se zvyšuje incidence nádorových onemocnění, není tedy divu, že vznikla takto kniha, která přináší komplexní informace o specifikách onkologických nemocí u seniorů. Kniha je určena onkologům i lékařům jiných...
OBTÍŽNĚ...

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÁ HYPERTENZE

02.11.2015 - Hypertenze, zvýšený krevní tlak, je rozšířená patologie, u níž ve většině případů nelze určit jednu jasnou příčinu. O to je léčba náročnější a mnohdy se velmi těžko koriguje a vyžaduje individuální přístup k pacientovi a kombinaci...
TESTY A DOTAZNÍKY PRO...

TESTY A DOTAZNÍKY PRO VYŠTŘOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ, NÁLADY A SOBĚSTAČNOSTI

19.10.2015 - Odborná publikace propojuje neurologický a psychologický pohled a přístup k diagnostice demencí včetně Alzheimerovy choroby pomocí testů, komplexních psychodiagnostických metod, dotazníků ověřujících náladu, úzkostnost a soběstačnost. Přednost...
PEDOSTOMATOLOGIE...

PEDOSTOMATOLOGIE (vybrané kapitoly)

24.08.2015 - Přehledná a stručná publikace, která pokrývá aktuální témata, která se týkají pedostomatologie. Je zde vyzdvihnuta nutnost vedení dětí k řádné péči o chrup, souvislosti s nedostatečnou hygienou a vznikem zubních kazů. Nalezneme zde kapitoly...
HEMATOLOGIE V KOSTCE

HEMATOLOGIE V KOSTCE

13.07.2015 - Obor hematologie je velmi široký a prolíná se mnoha dalšími obory, je tedy vhodné, ne-li nutné, mít dostatečné znalosti hematologické problematiky. Tato kniha přináší přehled nejčastějších témat týkající se nejen hematologie, ale také...
VZÁCNÉ NÁDORY V...

VZÁCNÉ NÁDORY V ONKOLOGII

18.05.2015 - Díky této nově vydané knize se specialisté z oboru onkologie i jiných oborů dozvídají o nádorových onemocněních, která jsou sice vzácná, ale je možné se s nimi v praxi setkat. Tyto vzácné druhy představují asi 5% z celkového počtu...