Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Léčba kardiovaskulárních onemocnění, 2., aktualizované vydání

Léčba kardiovaskulárních onemocnění, 2., aktualizované vydání

Léčba kardiovaskulárních onemocnění, 2., aktualizované vydání

07.09.2020

Kniha

Léčba kardiovaskulárních onemocnění, 2., aktualizované vydání

Po úspěšném prvním vydání této knihy a vzhledem k pokroku, ke kterému v oblasti kardiovaskulárních nemocí od té doby došlo, přichází nyní její druhé, aktualizované vydání doplněné o nové kapitoly.
V knize je důkladně představena problematika léčby nejčastějších kardiovaskulárních nemocí, tj. hypertenze, kardiomyopatie, arytmie, tromembolické nemoci, ischemické nemoci končetin aj.
Nechybí ani léčba spánkové apnoe, dyslipidémie, po transplantaci srdce, erektilní dysfunkce…
Nově jsou zde kapitoly zaměřené na prevenci metabolické nemoci, paliativní kardiologii a polypragmázii.

Obálka: https://www.grada.cz/lecba-kardiovaskularnich-onemocneni-(1)-11488/

Bibliografické údaje:

Autor: Vítovec Jiří a kolektiv
Vydavatel: Grada
Počet stran: 2256
ISBN: 978-80-271-2931-7
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/lecba-kardiovaskularnich-onemocneni-(1)-11488/
Cena: 319 Kč