Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodou

 Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodou

Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodou

21.08.2023

Cévní mozková příhoda je velmi závažný stav, který je spojený s výraznou morbiditou i mortalitou. Vzniká na základě mnoha faktorů, z nichž některé jsou neovlivnitelné, ale jiné ovlivnit lze. Proto je prevence, ať už primární nebo sekundární, velmi důležitá. Tato kniha, cílící hlavně na pečující zdravotnický personál, je zároveň i sondou do zdravotní gramotnosti občanů ČR ohledně cévních mozkových příhod a jejich prevence, i do následné péče o pacienty po mozkové příhodě.


Bibliografické údaje:

Autor: Lenka Šedová a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 138
ISBN: 9788074926587
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=772p8mctel59qadk8fusaq9n08&page%5Bbook%5D=6105
Cena: 350 Kč