Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Klinická onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie

28.08.2023

Onkologie je jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů medicíny. Stále přibývají jak poznatky ohledně nádorů (molekulární, genetické atd.), tak jsou vyvíjeny nové diagnostické a léčebné postupy.
V knize najdete část obecnou a část speciální, celkem VIII základních kapitol.
V obecné části autoři seznamují se základy vzniku nádorů, jejich charakteristikou, epidemiologií, přístupem k pacientům, léčbou a podpůrnou péči. Ve speciální části se věnují solidním nádorům, krevním malignitám a nádorům u dětí.


Bibliografické údaje:

Autor: Tomáš Büchler a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 456
ISBN: 978-80-7345-758-7
Odkaz na stránky: https://eshop.maxdorf.cz/klinicka-onkologie/
Cena: 1 120 Kč