Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (ČR) Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe, 3. vydání

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe, 3. vydání

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe, 3. vydání

29.05.2023

Tato kniha rozebírá problematiku dětských nemocí na příkladech z praxe. Je zdůrazněna nutnost časné diagnostiky a zahájení léčby. V každé kazuistice je čtenář seznámen s diagnózou, vyšetřeními, která byla provedena, s diferenciálně diagnostickou rozvahou, popisem patogenezí i léčebnými algoritmy. V kazuistikách nechybí ani informace o dalším vývoji onemocnění. Krom textu jsou v knize také obrázky, schémata a odkazy na české i cizojazyčné literární zdroje.
https://www.kosmas.cz/knihy/522776/kasuistiky-nejen-z-primarni-pediatricke-praxe-3/

Bibliografické údaje:

Autor: Alena Šebková a kol.
Vydavatel: Current Media, s.r.o.
Počet stran: 224
ISBN: 978-80-88129-66-0
Odkaz na stránky: https://www.kosmas.cz/knihy/522776/kasuistiky-nejen-z-primarni-pediatricke-praxe-3/
Cena: 441 Kč