Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (ČR)

Ostatní (ČR)

Výběr z knihovny

Dentální...

Dentální implantologie, 3. vydání, přepracované a doplněné

24.04.2017 - Dentální implantologie je jedinečná publikace, která je určena hlavně implantologům, ale dobře poslouží i dentistům a studentům stomatologie. Její první vydání je z roku 2001, toto je plně přepracované, aktualizované vydání zachycující...
Imunologie člověka

Imunologie člověka

19.03.2017 - Kniha je sepsána významnými odborníky v oboru imunologie, jak laboratorní, tak té klinické. Kniha bude dobrým pomocníkem studentům medicíny a jiných biologických oborů, lékařům jiných specializací, ale i imunologům. Autoři předkládají...
Kazuistiky z...

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

06.03.2017 - V této knize nás autoři seznámí s konkrétními případy, na kterých vysvětlují problematiku pediatrických onemocnění. Důraz je kladen na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, včasné určení správné diagnózy a samozřejmě také léčbu. V...
Psychofarmakológia

Psychofarmakológia

25.12.2016 - Slovenští odborníci sestavili jedinečnou publikaci, která si klade za cíl sloužit jako referenční zdroj pro klinickou praxi i všeobecnou orientaci v problematice psychofarmakologie. V knize jsou probírána témata, jakými jsou adiktologie, sexuologie,...
Antidiabetika,...

Antidiabetika, historie, současnot a perspektivy

30.10.2016 - Diabetes mellitus je velkým problémem a počty nemocných stále rostou. V souvislosti s tím, jak se na trh dostávají stále nová léčiva, je nutné se v nich orientovat. Tato kniha přináší přehled týkající se aspektů podávání antidiabetik všech...
Základy ústní a...

Základy ústní a čelistní chirurgie. 4. vydání

15.08.2016 - Učební text byl vytvořen hlavně pro studenty magisterského studie stomatologického zaměření. Druhé vydání je doplněno o nové poznatky a obrazovou přílohu, jsou přidány i pasáže, které jsou zaměřené na problematiku ošetření pacientů s...
ÚVOD DO GERONTOLOGIE

ÚVOD DO GERONTOLOGIE

18.07.2016 - Je známým faktem, že naše populace postupně stárne. Přibývá starých lidí, kteří ovšem vyžadují rozdílnou péči, jedná se o pacienty polymorbidní, medikované mnoha léky. Hlavním bodem je pak nutnost těsnějšího propojení zdravotní a...
ATEROTROMBÓZA,...

ATEROTROMBÓZA, patofyziológia a epidemiológia

11.07.2016 - Kniha shrnuje aktuální informace týkající se aterotrombózy. Čtenář je samozřejmě seznámen s „tradičně“ známou patogenezí vzniku ateromů. Kniha však tyto znalosti prohlubuje o oblast buněčnou a molekulární. Text se dále se zaměřuj na...
REGULACE METABOLISMU...

REGULACE METABOLISMU ZÁKLADNÍCH ŽIVIN U ČLOVĚKA

16.05.2016 - Jedná se o zcela původní učební texty, které jsou vhodné jak pro pregraduální, tak postgraduální studenty či již praktikující lékaře. Jak již název knihy napovídá, jsou v ní texty týkající se metabolismu jednotlivých základních živin za...
ZÁKLADY DĚTSKÉHO...

ZÁKLADY DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ, 2. edice

18.04.2016 - Pediatrie se podobně jako ostatní lékařské obory stále vyvíjí dle na základě nově nabytých poznatků, zkušenostní teoretických i praktických. Pediatrie je navíc dost odlišená od oborů zabývajících se dospělými. V průběhu sledování...
DIABETICKÁ...

DIABETICKÁ RETINOPATIE, diagnostika, prevence, léčba

04.04.2016 - Autoři sepsali publikaci, které je přínosem nejen oftalmologům, ale i lékařům jiných specializací, kteří se s diabetiky setkávají, i studentům. Oční komplikace se u diabetiků objevují velmi často, proto by s nimi měli být obeznámeni. V knize...
KOMPENDIUM...

KOMPENDIUM MUSKULOSKELETÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

29.03.2016 - Kniha se věnuje problematice zobrazování pohybového aparátu a měkkých tkání. Je též zaměřena na diferenciální diagnostiku nemocí dle RTG, CT, MR, UZ i PET-CT výstupů. Část knihy mapuje oblast traumatologie, popisuje základní anatomii na...
URGENTNÍ MEDICÍNA...

URGENTNÍ MEDICÍNA PRO VPL

11.01.2016 - Kniha je součástí vydávané série, ediční řady. Reaguje na pokrok v neodkladné péči a snaží se jej předložit praktickým lékařům. Kniha obsahuje základní kapitoly zachycující poskytování lékařské první pomoci při zástavě krevního...
BOLEST A REGENERACE V...

BOLEST A REGENERACE V MEDICÍNĚ

21.12.2015 - Kniha je souborem přednášek z kongresů České lékařské akademie, které proběhly v letech 2013 a 2014. Na základě pozitivní odezvy a zájmu posluchačů se přednášející rozhodli zpracovat daná témata a rozšířit je tak mezi širší odbornou...
ZÁKLADY INFEKČNÍHO...

ZÁKLADY INFEKČNÍHO LÉKAŔSTVÍ (e-kniha)

09.11.2015 - Kniha přináší informace o současné infektologii, tedy moderní náplni tohoto oboru. Od popisů klasických komunitních nemocí se posouvá k novým nemocem a změněnému obrazu starých infekcí. V první části knihy jsou vysvětleny obecné pojmy z...
100 INFEKCÍ:...

100 INFEKCÍ: (epidemiologie pro praxi)

07.07.2015 - Předkládaná kniha přináší přehled o etiologii, výskytu a diagnostice infekcí, včetně odběru biologického materiálu a jeho zpracování, a jejich epidemiologické charakteristice i nutnosti izolace a povinného léčení nemocných u mnohých infekcí....
MODERNÍ...

MODERNÍ FARMAKOTERAPIE PRO PRVNÍ LINII

04.05.2015 - V souvislosti s farmaceutickým průmyslem, vývojem nových léků se musí vyvíjet i farmakoterepie. Mnohé nové léky se objevují a jiné mizí, proto se autoři rozhodli vytvořit příručku především, ale nejen, pro praktické lékaře. Ačkoli mnohé...
FAMILIÁRNÍ...

FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE

02.03.2015 - "Kniha ukazuje vztah hypercholesterolemie a vzniku kardiovaskulárních onemocnění i možnosti léčby. Reflektuje poslední vývoj farmakoterapie hypercholesterolemie od statinů, ezetimibu či pryskyřic k nejnovějším, subkutánně podávaným lékům,...
 VÝVOJ VYBRANÝCH...

VÝVOJ VYBRANÝCH OŠETŘOVATELSKÝCH POSTUPŮ OD NEJSTARŠÍCH DOB PO SOUČASNOST

10.02.2015 - "Ošetřovatelské postupy jsou každodenními ošetřovatelskými činnostmi, které vykonává ošetřovatelský personál v péči o člověka ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelské postupy se orientují na udržení a navrácení zdraví, rozvoj...