Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (ČR)

Ostatní (ČR)

Výběr z knihovny

Willsův oční...

Willsův oční manuál, 7. vydání

21.09.2020 - Na pulty knihkupectví se dostává sedmé aktualizované vydání knihy Willsův oční manuál. Obsah je zaměřen hlavně prakticky, tj. popis obtíží pacienta, objektivní nález, popis vyšetření a léčby. Kniha vychází ze zkušeností autorů a...
Netterův anatomický...

Netterův anatomický atlas člověka Překlad 7. vydání

10.08.2020 - Tento anatomický atlas se dočkal 7. vydání v českém jazyce. Je unikátní ve své názornosti. Je plný anatomických ilustrací, které mají klinickou perspektivu. Toto vydání je doplněno o ilustrace dalších lékařů (MUDr. Machada, M.D.). Poprvé...
Propedeutika...

Propedeutika epidemiológie

30.05.2020 - Délka života v ČR i SK se prodlužuje a zvyšuje se kvalita života. To je spojené se změnami životního stylu, přístupem k zdravotnickým službám atd. Hledají se příčiny, faktory, které vedou k těmto jevům a které působí proti nim. Epidemiologie...
Mikrobiom lidského těla

Mikrobiom lidského těla

20.04.2020 - Mikrobiom je nyní v hledáčku vědců. Stále více se ukazuje, jak úzce je spjat se zdravím a nemocemi. Neexistuje pouze mikrobiom střevní, ale je v každém tělesném kompartmentu. Mikrobiom není dán, ale je ovlivněn mnoha faktory – stravou, pohybem,...
Klinická imunologie a...

Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře

23.03.2020 - Praktičtí lékaři se ve své praxi dostávají do úzkého kontaktu i s pacienty, kteří mají narušenou imunitu a trpí alergiemi. Tato kniha pro ně přináší potřebné základní informace z oboru klinická imunologie a alergologie. Nejedná se tedy o...
Poruchy dýchání ve...

Poruchy dýchání ve spánku, chirurgická léčba

03.02.2020 - Poruchy dýchání ve spánku (spánková apnoe, chrápání) výrazně snižují jeho kvalitu a tedy i kvalitu života a zdraví (zhoršují plicní a kardiovaskulární nemoci). Výskyt poruch spánku se zvyšuje a mnohdy nestačí změna životního stylu ani...
Klinická dietologie a...

Klinická dietologie a výživa: druhé rozšířené vydání

06.01.2020 - Po úspěchu prvního vydání přichází na trh vydání druhé, které je aktualizované, doplněné a rozšířené. Kniha přináší ucelený a hluboký vhled do problematiky výživy a dietologie. Její obsah je určet jak pro studenty, tak o specialisty....
Neurologie

Neurologie

30.09.2019 - Kniha je učebnicí, která pokrývá jak obecnou, tak speciální neurologii. Proti jiným učebnicím je tato zaměřena více na praxi, na využitelnost v klinice. Výklad je veden od příznaků, se kterými pacient přichází, přes vyšetření, interpretaci...
Klinická imunologie a...

Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře

23.09.2019 - Jelikož se i praktičtí lékaři často ve svých ordinacích setkávají s pacienty s poruchami imunitního systému, je dobré, aby byli seznámeni s určitými aspekty imunologie a alergologie. To zajistí takto kniha, která přináší vysvětlení...
Akutní stavy v...

Akutní stavy v dětské neurologii

08.07.2019 - Kniha byla sepsána za účelem přiblížit lékařům akutní stavy dětských neurologických pacientí a tím i zlepšit péči o ně. Jsou popsány jednotlivé akutní stavy, které mohou dítě postihnout, jejich diagnostika, diferenciální diagnostika a...
Patofyziologie, 9....

Patofyziologie, 9. vydání

18.03.2019 - Patofyziologie, etiogeneze se se prolíná všemi medicínskými obory. Kniha je moderně zpracovaná a popisuje mechanismy vzniku a progrese nemocí. První vydání pochází z roku 1992, od té doby prošla kniha mnoha úpravami. (Obálka:...
Kasuistiky z...

Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací

29.10.2018 - Kniha je určena nejen pro dermatology, ale také pro další odborností. Kožní afekce provázejí velké množství patologických stavů. V publikaci jsou popsány i klinické případy, které nejsou zcela typické, odchylují se od příznaků i očekávaného...
Vybrané štandardné...

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii

06.08.2018 - Kniha se, jak již název napovídá, zabývá diagnostikou a léčbou dětských nemocí. Je rozdělena do 15 sekcí, kdy se každý věnuje jinému orgánovému systému, problematice. První část je úvod, v němž jsou zachycena pravidla resuscitace dětského...
Orofaciální onkologie

Orofaciální onkologie

23.07.2018 - Kniha se, jak již název napovídá, zabývá problematikou nádorových onemocnění v oblasti hlavy. Jsou popsány symptomy, diagnostika i terapie, včetně celkové organizace péče, která bývá multidisciplinární. Kniha má dvě hlavní části, a to...
Neonatologie, 3....

Neonatologie, 3. vydání 2018

16.07.2018 - Kniha je určena hlavně pro lékaře z řad pediatrů, porodníků atd., kteří se chtějí v oboru vzdělávat, získat nové informace. Jedná se vlastně o manuál péče o novorozence. Text je rozdělen na kapitoly dle orgánových systémů. Jsou zde i...
Diabetologie 2018

Diabetologie 2018

04.06.2018 - Kniha zachycuje vývoj diabetologie během posledního roku. Jsou popsány nové terapeutické přístupy (superrychle účinkující analog inzulinu FiAsp, vyvážený, dlouhodobě působící inzulinový analog glargin 300). Dále pak novinky v monitoraci, tj....
Kasuistiky (nejen) z...

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II

19.03.2018 - Kniha je plná kazuistik, na nichž jsou vysvětlovány záležitosti a specifik týkající se dětských pacientů. Důraz je kladen na potřebu časné a správné diagnostiky, které umožní zahájení odpovídající léčby. Kazuistiky jsou psány tak, že je...
Paliativní péče v...

Paliativní péče v kardiologii

26.02.2018 - Kniha přináší náhled na téma, které zatím nebylo zpracováváno. Kardiologické publikace jsou založené na popisu léčebných postupů, ale mnohdy jsou pacienti již nevyléčitelně nemocní a je nutné jim ulevit, zpomalit progresi nemoci. Kniha je...
Český lékopis 2017

Český lékopis 2017

09.10.2017 - Opět vychází nové vydání Českého lékopisu, ten je závaznou právní normou, která stanovuje požadavky na kvalitu, postup při přípravě, testování, skladování i dávkování léčiv. Český lékopis je určený hlavně farmaceutům, lékařům a...
Klinická kardiologie

Klinická kardiologie

24.09.2017 - Druhé vydání bylo představeno již před 5 lety a byla rychle rozebraná, za tu dobu došlo v tomto oboru k pokrokům a inovacím, proto vychází třetí a aktualizované vydání knihy. Toto vydání ponechává členění textu do 11 základních klinických...
Dentální...

Dentální implantologie, 3. vydání, přepracované a doplněné

24.04.2017 - Dentální implantologie je jedinečná publikace, která je určena hlavně implantologům, ale dobře poslouží i dentistům a studentům stomatologie. Její první vydání je z roku 2001, toto je plně přepracované, aktualizované vydání zachycující...
Imunologie člověka

Imunologie člověka

19.03.2017 - Kniha je sepsána významnými odborníky v oboru imunologie, jak laboratorní, tak té klinické. Kniha bude dobrým pomocníkem studentům medicíny a jiných biologických oborů, lékařům jiných specializací, ale i imunologům. Autoři předkládají...
Kazuistiky z...

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

06.03.2017 - V této knize nás autoři seznámí s konkrétními případy, na kterých vysvětlují problematiku pediatrických onemocnění. Důraz je kladen na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, včasné určení správné diagnózy a samozřejmě také léčbu. V...
Psychofarmakológia

Psychofarmakológia

25.12.2016 - Slovenští odborníci sestavili jedinečnou publikaci, která si klade za cíl sloužit jako referenční zdroj pro klinickou praxi i všeobecnou orientaci v problematice psychofarmakologie. V knize jsou probírána témata, jakými jsou adiktologie, sexuologie,...
Antidiabetika,...

Antidiabetika, historie, současnot a perspektivy

30.10.2016 - Diabetes mellitus je velkým problémem a počty nemocných stále rostou. V souvislosti s tím, jak se na trh dostávají stále nová léčiva, je nutné se v nich orientovat. Tato kniha přináší přehled týkající se aspektů podávání antidiabetik všech...
Základy ústní a...

Základy ústní a čelistní chirurgie. 4. vydání

15.08.2016 - Učební text byl vytvořen hlavně pro studenty magisterského studie stomatologického zaměření. Druhé vydání je doplněno o nové poznatky a obrazovou přílohu, jsou přidány i pasáže, které jsou zaměřené na problematiku ošetření pacientů s...
ÚVOD DO GERONTOLOGIE

ÚVOD DO GERONTOLOGIE

18.07.2016 - Je známým faktem, že naše populace postupně stárne. Přibývá starých lidí, kteří ovšem vyžadují rozdílnou péči, jedná se o pacienty polymorbidní, medikované mnoha léky. Hlavním bodem je pak nutnost těsnějšího propojení zdravotní a...
ATEROTROMBÓZA,...

ATEROTROMBÓZA, patofyziológia a epidemiológia

11.07.2016 - Kniha shrnuje aktuální informace týkající se aterotrombózy. Čtenář je samozřejmě seznámen s „tradičně“ známou patogenezí vzniku ateromů. Kniha však tyto znalosti prohlubuje o oblast buněčnou a molekulární. Text se dále se zaměřuj na...
REGULACE METABOLISMU...

REGULACE METABOLISMU ZÁKLADNÍCH ŽIVIN U ČLOVĚKA

16.05.2016 - Jedná se o zcela původní učební texty, které jsou vhodné jak pro pregraduální, tak postgraduální studenty či již praktikující lékaře. Jak již název knihy napovídá, jsou v ní texty týkající se metabolismu jednotlivých základních živin za...
ZÁKLADY DĚTSKÉHO...

ZÁKLADY DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ, 2. edice

18.04.2016 - Pediatrie se podobně jako ostatní lékařské obory stále vyvíjí dle na základě nově nabytých poznatků, zkušenostní teoretických i praktických. Pediatrie je navíc dost odlišená od oborů zabývajících se dospělými. V průběhu sledování...
DIABETICKÁ...

DIABETICKÁ RETINOPATIE, diagnostika, prevence, léčba

04.04.2016 - Autoři sepsali publikaci, které je přínosem nejen oftalmologům, ale i lékařům jiných specializací, kteří se s diabetiky setkávají, i studentům. Oční komplikace se u diabetiků objevují velmi často, proto by s nimi měli být obeznámeni. V knize...
KOMPENDIUM...

KOMPENDIUM MUSKULOSKELETÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

29.03.2016 - Kniha se věnuje problematice zobrazování pohybového aparátu a měkkých tkání. Je též zaměřena na diferenciální diagnostiku nemocí dle RTG, CT, MR, UZ i PET-CT výstupů. Část knihy mapuje oblast traumatologie, popisuje základní anatomii na...
URGENTNÍ MEDICÍNA...

URGENTNÍ MEDICÍNA PRO VPL

11.01.2016 - Kniha je součástí vydávané série, ediční řady. Reaguje na pokrok v neodkladné péči a snaží se jej předložit praktickým lékařům. Kniha obsahuje základní kapitoly zachycující poskytování lékařské první pomoci při zástavě krevního...
BOLEST A REGENERACE V...

BOLEST A REGENERACE V MEDICÍNĚ

21.12.2015 - Kniha je souborem přednášek z kongresů České lékařské akademie, které proběhly v letech 2013 a 2014. Na základě pozitivní odezvy a zájmu posluchačů se přednášející rozhodli zpracovat daná témata a rozšířit je tak mezi širší odbornou...
ZÁKLADY INFEKČNÍHO...

ZÁKLADY INFEKČNÍHO LÉKAŔSTVÍ (e-kniha)

09.11.2015 - Kniha přináší informace o současné infektologii, tedy moderní náplni tohoto oboru. Od popisů klasických komunitních nemocí se posouvá k novým nemocem a změněnému obrazu starých infekcí. V první části knihy jsou vysvětleny obecné pojmy z...
100 INFEKCÍ:...

100 INFEKCÍ: (epidemiologie pro praxi)

07.07.2015 - Předkládaná kniha přináší přehled o etiologii, výskytu a diagnostice infekcí, včetně odběru biologického materiálu a jeho zpracování, a jejich epidemiologické charakteristice i nutnosti izolace a povinného léčení nemocných u mnohých infekcí....
MODERNÍ...

MODERNÍ FARMAKOTERAPIE PRO PRVNÍ LINII

04.05.2015 - V souvislosti s farmaceutickým průmyslem, vývojem nových léků se musí vyvíjet i farmakoterepie. Mnohé nové léky se objevují a jiné mizí, proto se autoři rozhodli vytvořit příručku především, ale nejen, pro praktické lékaře. Ačkoli mnohé...
FAMILIÁRNÍ...

FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE

02.03.2015 - "Kniha ukazuje vztah hypercholesterolemie a vzniku kardiovaskulárních onemocnění i možnosti léčby. Reflektuje poslední vývoj farmakoterapie hypercholesterolemie od statinů, ezetimibu či pryskyřic k nejnovějším, subkutánně podávaným lékům,...
 VÝVOJ VYBRANÝCH...

VÝVOJ VYBRANÝCH OŠETŘOVATELSKÝCH POSTUPŮ OD NEJSTARŠÍCH DOB PO SOUČASNOST

10.02.2015 - "Ošetřovatelské postupy jsou každodenními ošetřovatelskými činnostmi, které vykonává ošetřovatelský personál v péči o člověka ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelské postupy se orientují na udržení a navrácení zdraví, rozvoj...