Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Hepatologie 3. vydání 2018

Hepatologie 3. vydání 2018

Hepatologie 3. vydání 2018

18.06.2018

Letošní rok vychází již třetí vydání této knihy, které je přepracované a aktualizované, aby odpovídalo současnému poznání.
Text obsahuje informace o doporučených postupech, které se zakládají na medicíně založené na důkazech.

První část knihy se zabývá obecnou hepatologií, např. histologií, fyziologií, anatomií a diagnostikou jaterních onemocnění. Druhá část je již specializovaná. Obsahuje text věnovaná problematice infekčních a autoimunitních nemocí jater, alkoholem podmíněných jaterních poškození, nealkoholové steatózy, steatohepatitidy, geneticky podmíněných nemocí jako hemochromatóza, WIlsonova choroba, porfyrie... Jsou rozebrána i onemocnění postihující jaterní cévy a žlučové cesty. Podrobněji se též autoři věnují dětské hepatologii, jaterním onemocněním v těhotenství a intenzivní péči v hepatologii.
Následuje text popisující jaterní dietu, nutriční podporu, terapii pomocí TIP, transplantaci atd.
Kniha je doplněna přehlednými grafy, tabulkami a obrázky.


(Obálka: https://www.grada.cz/hepatologie-(2)-9537/)

Bibliografické údaje:

Autor: Hůlek Petr, Urbánek Petr a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 768
ISBN: 978-80-271-0394-2
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/hepatologie-(2)-9537/
Cena: 1 670 Kč