Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) HEMATOLOGIE A LABORATORNÍ TECHNIKA

HEMATOLOGIE A LABORATORNÍ TECHNIKA

HEMATOLOGIE A LABORATORNÍ TECHNIKA

02.01.2023

Klinická hematologie je spojená s laboratorní diagnostikou, na které je doslova závislá. Pomáhá určit diagnózy hematologických nemocí. Hematologie i laboratorní techniky doznaly v posledních letech výrazného rozvoje, do laboratoří se navíc dostává automatizace, nové metody umožňující zpracovat více vzorků naráz. Tato kniha shrnuje poznatky z oblasti laboratorní hematologie. Popisuje současné vyšetřovací postupy používané v lékařské praxi. Podrobně je popsána přístrojová technika, tj. principy fungování analyzátorů krevního obrazu, koagulometrů, agregometrů aj. Autoři neopomněli ani preanalytickou fázi přípravy vyšetření, kam patří odběr biologického materiálu a jeho zpracování.

Bibliografické údaje:

Autor: Jaroslav Šebek
Vydavatel: Galén
Počet stran: 135
ISBN: 9788074926310
Odkaz na stránky: https://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page%5Bbook%5D=6061
Cena: 490 Kč