Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK) GYNAECOLOGY: EVIDENCE-BASED ALGORITHMS

GYNAECOLOGY: EVIDENCE-BASED ALGORITHMS

GYNAECOLOGY: EVIDENCE-BASED ALGORITHMS

04.07.2016

I na poli gynekologie dochází k velkému posunu, jsou prováděny mnohé klinické výzkumy, vytváří se nové na poznatcích založené guidelines využívané v praxi. Tato kniha přináší přehled jak v novinkách, tak v mezinárodních guidelines. Tedy informacemi klinicky využitelné.
Mnohé kapitoly jsou doplněny textem „Co nedělat“, text je doplněn schématy, které ukazují krok za krokem postupy v probírané problematice. Kniha též obsahuje barevné obrázky, téměř 600, tabulky aj.
Kniha pokrývá tyto oblasti: časnou péči o gravidní, poruchy menstruace, reprodukční medicínu, sníženou plodnosti, urogynekologii, menopauzu a hormonální substituci, gynekologickou onkologii, infekce, možnosti antikoncepce a komplikace s ní spojené aj.

(Obálka: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/obstetrics-and-gynecology-reproductive-medicine/gynaecology-evidence-based-algorithms?format=PB

Bibliografické údaje:

Autor: Jyotsna Pundir et al.
Vydavatel: Cambridge University Press
Počet stran: 324
ISBN: 9781107480698
Odkaz na stránky: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/obstetrics-and-gynecology-reproductive-medicine/gynaecology-evidence-based-algorithms?format=PB
Cena: $69.99