Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Faciální reedukace

Faciální reedukace

Faciální reedukace

27.03.2023

Poškození lícního nervu může vést k akutní nebo chronické paréze. Může dojít k poruchám mluvení, orální fáze polykání, zraku, mimiky atd. To se samozřejmě neprojeví jen v obličeji, ale také na psychice postižených. Paréza výrazně zhorší kvalitu jejich života po všech stránkách. Pomoci může terapie. V této knize jsou popsány postupy, koordinační cvičení, která mají podporovat svalové funkce a zabránit synkinezím. To umožní zlepšit funkci mimických svalů a sníží se riziko sekundárního poškození. Může se tak zlepšit kvalita života pacientů.

Bibliografické údaje:

Autor: Marcela Lippertová-Grünerová
Vydavatel: Galén
Počet stran: 48
ISBN: 9788074926396
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=nht9297rotu8hblgkiqr1jsbu5&page%5Bbook%5D=6083
Cena: 270 kč