Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Cambridge University Press (UK) Critical Cases in Electrocardiography

Critical Cases in Electrocardiography

Critical Cases in Electrocardiography

02.07.2018

Doktoři na emergency se často setkávají a pacienty a akutními kardiorespiračními příznaky a abnormálním EKG. Kritické případy v elektrokardiografii se věnují hlavně klinicky relevantním tématům. Kniha se zaměřuje hlavně na stavy, kdy vyhodnocení EKG vede k dalšímu terapeutickému rozhodnutí.
Tento unikátní atlas zahrnuje množství příkladů EKG, včetně těch, kdy došlo k chybnému vyhodnocení. EKG jsou v knize v "životní" velikosti, aby si je čtenář mohl sám vyhodnotit, vyzkoušet své znalosti tak, jako je tomu v praxi. Vypíchnuty jsou korelace mezi EKG a anatomií, což pomůže spojit patologie v EKG s poškozením srdce.

(Obálka: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/emergency-medicine/critical-cases-electrocardiography-annotated-atlas-dont-miss-ecgs-emergency-medicine-and-critical-care?format=PB#contentsTabAnchor)

Bibliografické údaje:

Autor: Steven R. Lowenstein
Vydavatel: Cambridge University Press
Počet stran: 340
ISBN: 9781107535916
Odkaz na stránky: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/emergency-medicine/critical-cases-electrocardiography-annotated-atlas-dont-miss-ecgs-emergency-medicine-and-critical-care?format=PB#contentsTabAnchor
Cena: $ 79.99