Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Cancer Prevention and Screening: Concepts, Principles and Controversies

Cancer Prevention and Screening: Concepts, Principles and Controversies

Cancer Prevention and Screening: Concepts, Principles and Controversies

27.08.2018

Kniha vychází z nejnovějších poznatků na poli onkologie. Zahrnuje informace o epidemioloii, prevenci a screeningu nádorových onemocnění. Popisuje též další klinické postupy při screeningu méně častých nádorů.
Poukazuje i na nutnost edukovat pacienty, poučit je o možné prevenci.
Kniha je rozdělena do 28 kapitol.
První kapitoly se věnují nádorovému screeningu obecně a také edukaci pacientů, aby spolupracovali. Další kapitoly jsou orientovány na jednotlivé typy nádorů a jejich prevenci a screening, např. prevence a screening karcinomu prostaty, plic, prsu, jícnu...

(Obálka: https://www.wiley.com/en-cz/Cancer+Prevention+and+Screening%3A+Concepts%2C+Principles+and+Controversies-p-9781118991060)

Bibliografické údaje:

Autor: Rosalind A. Eeles, Christine D. Berg, Jeffrey S. Tobias
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 456
ISBN: 978-1-118-99106-0
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-cz/Cancer+Prevention+and+Screening%3A+Concepts%2C+Principles+and+Controversies-p-9781118991060
Cena: €108.99