Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Anesteziologie (nejen) k atestaci, 2., přepracované a doplněné vydání

Anesteziologie (nejen) k atestaci, 2., přepracované a doplněné vydání

Anesteziologie (nejen) k atestaci, 2., přepracované a doplněné vydání

03.10.2023

Anesteziologie je stále se rozvíjející obor, bez kterého se neobejdou žádné chirurgické zákroky. Tato kniha pokrývá nejdůležitější témata anesteziologie. Informace v knize postačí i pro přípravu na atestační zkoušku. Druhé vydání je aktualizované a přepracované tak, aby informace odpovídaly současnému stavu vědění. V knize je navíc 11 nových kapitol a sedm kapitol doznalo zásadního přepracování.

Bibliografické údaje:

Autor: Vymazal Tomáš, Michálek Pavel a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 1488
ISBN: 978-80-271-3898-2
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/anesteziologie-(nejen)-k-atestaci-(1)-13450/
Cena: 2 032 Kč