Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy Science

Science

Science

18.09.2020

Terapeutická monoklonální protilátka pro neutralizaci SARS-CoV-2 a SARS-CoV

SARS-CoV-2 je původcem současné pandemie COVID-19. Zatím není schválena žádná vakcína pro terapeutické využití. Autoři popisují humanizovanou monoklonální protilátku H014, která efektivně neutralizuje SARS-CoV-2 i SARS-CoV pseudoviry i autentický SARS-CoV-2, a to již v nanomolárních koncetracích. H014 se váže na S-RBD (doménu vázající receptor (RBD) ze spike proteinu). Podání H014 redukuje titry SARS-CoV-2 v infikovaných plicích a je prevencí plicních patologií v myším modelu infekce. Kryoelektronovou mikroskopií se prokázala vazba SARS-CoV-2 S trimeru a H014 Fab fragmentu a byl nalezen nový konformační epitop, který je dostupný pouze v případě, kdy dojde ke změně konformace RBD, k jejímu otevření. Biochemické, buněčné, virologické a strukturální studie také potvrdily, že H014 brání vazbě SARS-CoV-2 s receptorem na hostitelských buňkách.

https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1505


Inosin produkovaný mikrobiotou moduluje účinnost imunoterapie

Střevní mikrobiota má výrazný vliv na zdraví a může také ovlivňovat účinnost léčby, např. v případě protinádorové imunoterapie. Zatím nebyl popsán mechanismus vlivu mikrobioty na léčbu. Autoři zjistili, že bakterie Bifidobacterium pseudolongum, Lactobacillus johnsonii a Olsenella zvyšují protinádorovou imunitu v myším modelu rakoviny. B. pseudolongum reguluje imunitu díky produkci metabolitu inosinu. Snížením střevních bariérových funkcí vlivem imunoterapie sezvyšuje jeho propustnost a dochází k translokaci inosinu mimo střevo, tj. do systému, kde aktivuje protinádorové T lymfocyty. Účinky inosinu jsou závislé na T lymfocytární expresi A2A adenosinového receptoru a další kostimulaci. Studie tak odhalila spojitost mezi metabolitem bakteriální mikrobioty inosinem a zvýšením protinádorové imunity.

https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1481

Bibliografické údaje:

Titul: VOL 369, ISSUE 6510
Vydavatel: AAAS
ISBN: 1095-9203
Odkaz na stránky: https://science.sciencemag.org/content/369/6510
Půjčit si tuto knihu