Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy NEJM November 25, 2021

NEJM

NEJM November 25, 2021

26.11.2021

Efekt spinální vs. celkové anestezie při operaci kyčelního kloubu na pooperační průběh u starších osob

Celková anestezie může být obzvláště pro starší pacienty riziková. Autoři ve studii porovnávali efekt spinální a celkové anestezie u starších osob na schopnost chodit po operaci fraktury v kyčelním kloubu, na jejich úmrtnost a výskyt deliria. Do studie bylo zařazeno 1 600 pacientů starších 50 let (průměrný věk byl 78 let). Celkem 795 pacientů bylo zařazeno do skupiny se spinální anestezií a 805 pacientů do skupiny s celkovou anestezií. Primárním sledovaným parametrem byl kompozitní výstup zahrnující úmrtí a neschopnost ujít 3 m samostatně či s oporou po 60 dnech od randomizace. Sekundární výstup zahrnoval úmrtí do 60 dní, delirium, dobu do propuštění atd.
Kompozitní primární výstup byl zachycen u 132 ze 712 (18, 5 %) pacientů se spinální anestezií a u 132 ze 733 (18 %) pacientů s celkovou anestezií. Neschopnost samostatné chůze po 60 dnech byla reportována u 15,2 % a 14,4 % pacientů. K úmrtí došlo u 3,9 % a 4,1 % pacientů. Delirium se vyskytlo u 20,5 % a 19,7 % pacientů. Výsledky tedy neprokázaly, že by spinální anestezie vedla k lepším pooperačním výsledkům než anestezie celková.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2113514


Vliv preimplantačního genetického testování embryí na aneuploidii na počty živě narozených dětí

Preimplantační genetické testování embrya na aneuploidii (PTG-A) může zlepšit výsledky umělého oplodnění po embryonálním transferu. Ve studii se zjišťovalo, zda má provedení PGT-A vliv také na kumulativní četnost narození živého dítěte po IVF.
Celkem 1 212 pacientek prošlo randomizací. Z toho 606 pacientek prošlo screeningem, kdy se metodou PGT-A testovaly u každé z nich 3 blastocysty, u 606 zbylých žen došlo ke klasickému morfologickému testováni blastocyst před implantací. Celkem 468 žen ze skupiny s PGT-A porodilo živé dítě (77,2 %), ve skupině se standardním testováním živé dítě porodilo 496 (81,8 %) žen. Kumulativní frekvence předčasného konce těhotenství byla 8,7 % a 12,6 %. Výskyt gynekologických a neonatálních komplikací a dalších nežádoucích jevů byl v obou skupinách shodný.
U žen se třemi a více kvalitními blastocystami nebyl zachycen významný rozdíl mezi klasickým morfologickým testováním a PGT-A v žádném ze sledovaných parametrů.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2103613

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 385 NO. 22
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/385/22
Půjčit si tuto knihu