Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ZÁKLADY ZOBRAZOVACÍCH METOD

ZÁKLADY ZOBRAZOVACÍCH METOD

ZÁKLADY ZOBRAZOVACÍCH METOD

16.03.2015

Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než tři sta obrázků napomáhají k pochopení principu jednotlivých zobrazovacích metod a jejich bezpečnému využívání pro diagnostické a léčebné účely.

(obálka: neoluxor.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Jiří Ferda, Hynek Mírka a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 148
ISBN: 9788074921643
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5523&page[search]=Z%C1KLADY+ZOBRAZOVAC%CDCH+METOD
Cena: 351 Kč