Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Základy obezitologie

Základy obezitologie

Základy obezitologie

02.01.2017

Vzhledem k narůstajícím počtům lidí, kteří trpí obezitou a komplikacemi s ní spojenými je nasnadě, že vznikla tato kniha. Podobně popisuje klinické záležitosti a komplikace, tj. zabývá se etiologií, klasifikací a diagnostikou, zdravotními riziky a komplikacemi. Jedná se např. o obezitu a diabetes II, dyslipidémie, ale také poruchy příjmu potravy.
Nechybí ani popis potravin, doporučené denní dávky, tabulky se složením stravy, možnost hodnotit příjem potravy a fyzické aktivity pomocí počítačových programů. Důležitou součástí knihy je pak i probrání léčby obezity, ať už se jedná o diety, pohyb, psychoterapeutické postupy, farmakoterapii, či bariatrickou léčbu.
Kniha tedy přináší ucelený pohled na problematiku obezity a oboru obezitologie.

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page%5bbook%5d=5598)

Bibliografické údaje:

Autor: Marie Kunešová a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 172
ISBN: 9788074922176
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5598
Cena: 390 Kč