Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ZÁKLADY OBEZITOLOGIE

ZÁKLADY OBEZITOLOGIE

ZÁKLADY OBEZITOLOGIE

13.06.2016

Stále větší pozornost je věnována problematice obezity, není to jen estetický problém, ale hlavně zdravotní. Navíc výskyt obezity v populaci stále stoupá a léčba jejích následků zatěžuje zdravotnictví. Kniha zachycuje složitost této problematiky a také to, že narůstá počet studií, které se obezitou a jejími následky zabývají. Chce-li lékař zůstat „v obraze“, je nutné, aby se orientoval i v této problematice. Kniha tedy přehledně shrnuje obecně známé i nejnovější informace o obezitě a aspektech s ní spojených.
Jednotlivé kapitoly první části knihy se věnuji etiopatogenezi obezity, její klasifikaci a diagnostice. Důležité je přehledné zpracování zdravotních rizik, která jsou s obezitou spojená. Je tu např. obezita a DM II, lipidový metabolismus… zpracována je též problematika obezity a spánku, obezity v dětství i poruchy příjmu potravy.
Druhá část knihy se zabývá potravinami a obezitou, tj. složením stravy, denními dávkami aj.
Ve třetí části se s texty rozebírající léčbu obezity, tj. diety, pohybovou aktivitu, psychologickou intervenci, psychoterapii, farmakoterapii, bariatrickou léčbu aj.

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5598&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Marie Kunešová a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 172
ISBN: 9788074922176
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5598&page[typ]=prepare
Cena: 312 Kč