Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ZÁKLADY KLINICKÉ REHABILITACE

ZÁKLADY KLINICKÉ REHABILITACE

ZÁKLADY KLINICKÉ REHABILITACE

01.02.2016

Kniha, která se dostává na pulty, je učebnicí, která přináší základní poznatky ze specializace rehabilitace či fyzioterapie. Je vhodná pro zájemce z řad zdravotnického personálu jako první kontakt s tímto oborem. Kniha vychází z monografie Rehabilitace v klinické praxi téhož autora. V úvodní části knihy se seznámíme s definicí rehabilitace, rehabilitací léčebnou, sociální, pedagogickou, pracovní aj., též s výchozími principy rehabilitace, rehabilitačními zařízeními atd.
Další části knihy se pak věnují specializovanějším záležitostem, např. léčebné rehabilitaci, diagnostickým postupům, nervosvalové funkci, neuromotorický vývojem dítěte, neurologické symptomatologii i syndromologii, vyšetření svalového tonu, senzitivních funkcí, reflexů, svalové síly a jejich poruchy, vyšetření senzitivních funkcí. Setkáme se též s textem věnujícím se kineziologii a vyšetření kloubního systému. Dále se kniha již věnuje postupům v rehabilitaci, např. respirační fyzioterapii, neuromuskulární stabilizaci, fyzikální terapii, balneologii aj. Poslední část se zaměřuje na využití rehabilitačních postupů u neurologických, ortopedických a interních onemocnění.

(obálka: http://www.galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Pavel Kolář, Miloš Máček a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 167
ISBN: 9788074922190
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5560
Cena: 390 Kč