Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, 3., přepracované a rozšířené vydání

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, 3., přepracované a rozšířené vydání

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, 3., přepracované a rozšířené vydání

10.06.2019

Již první vydání bylo úspěšné, a proto je čtenářům předkládáno třetí přepracované vydání, které je navíc rozšířené. Obecná číst je zaměřena na legislativu a organizaci lékařské péče.Jsou vypíchnuty pokroky, názorové posuny mezi praktickými lékaři. Kniha dále rozvádí specifičnost oboru, který je odlišný od ostatních, a to epidemiologií nemoci a stavů i prostředím, kde je péče poskytován, přístupem, metodami vyšetření a spoluprací s ostatními specializacemi lékařů. Je také poukazováno na jedinečný vztah, který má právě praktický lékař se svým pacientem.

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5783)

Bibliografické údaje:

Autor: Bohumil Seifert, Svatopluk Býma a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 833
ISBN: 9788074924224
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5783
Cena: 2 250 KČ