Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

05.01.2015

Po deseti letech od uvedení úspěšné učebnice Základy vnitřního lékařství vychází vydání nové, kompletně přepracované a výrazně rozšířené. S rozšířením dosavadního textu a tematického záběru došlo i k úpravě názvu. Autory jsou přední odborníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové a zkušení pedagogové tamní lékařské fakulty.

(foto obálky: galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Bureš, Jiří Horáček a kol.
Vydavatel: Galén
ISBN: 9788074921452
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5474&page[search]=VNIT%D8N%CD+L%C9KA%D8STV%CD
Cena: 2 610 Kč