Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 11

TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 11

TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 11

03.09.2018

11. svazek přináší aktuality v očním lékařství. V tomto svazku jsou rozebírána tato témata.
- Význam konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi
- Corneal cross-linking v léčbě keratokonu u dětí
- Použití OCT angiografie v klinické praxi
- Superselektivní intraarteriální chemoterapie a intravitreální aplikace chemoterapeutik u dětí s retinoblastomem
- Změny fyziologických parametrů slzného filmu ovlivňující vznik syndromu suchého oka
- Komplikace syndromu suchého oka a jejich řešení
- Použití optické koherentní tomografie v neurooftalmologické diagnostice
- Rheoferéza v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace
- Trojrozměrná heads-up operativa
(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5735&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Pavel Rozsíval a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 156
ISBN: 9788074923777
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5735&page[typ]=prepare
Cena: 490 Kč