Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Traumatologie pohybového ústrojí, pánve, páteře a paklouby

Traumatologie pohybového ústrojí, pánve, páteře a paklouby

Traumatologie pohybového ústrojí, pánve, páteře a paklouby

12.09.2016

Kniha přehledně a podrobně představuje problematiku traumatologie pohybového aparátu a je doplněna obrazovou dokumentací, která zaručuje přehlednost a názornost při popisech zlomenin a jejich terapie.
Kniha je rozdělena na obecnou část, v níž nás autoři seznamují s principy hojení zlomenin a možnostech léčby, konzervativní, operativní.
Ve speciální části jsou kapitoly věnované zlomeninám jednotlivých kostí v rámci skeletu, např. horní končetiny, jsou probrány jednolité kosti s léčbou v podobě fixace, preformované dlahy, náhrady např. hlavice radia atd. Další částí je pánev s acetabulem – konzervativní postupy při léčení, fixace fragilních zlomenin, osteosyntézy aj., zlomeniny dolní končetiny od femorálního krčku po jednotlivé kosti nohy. Posledními kapitolami jsou Léčba poranění páteře a Paklouby dlouhých kostí a jejich řešení.


(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5610&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Oldřich Čech, Pavel Douša a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 611
ISBN: 9788074922664
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5610&page[typ]=prepare
Cena: 1 125 Kč