Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU

TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU

TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU

11.05.2015

Autor se zaměřuje na problematiku, s níž se setkává ve své praxi téměř každý lékař, zvláště pak chirurgové a lékaři v terénu. Přináší ucelený a přehledný pohled na poranění hrudníku, která jsou častou příčinou úmrtí, např. při dopravních nehodách. Kniha je vhodná jak pro pregraduální studenty, tak především pro lékaře specializující se na chirurgii a traumatologii. Na úvod nás autor obeznámí s anatomickými, fyziologickými i patofyziologickými základy dýchací a oběhové soustavy a hrudníku. Seznamuje nás s příčinami, mechanismy, které mohou vést k poranění hrudníku, klasifikací poranění hrudníku, diagnostikou od anamnézy po zobrazovací, endoskopické či funkční vyšetření. Neopomíjí ani následky takového poranění. Velká část je pak samozřejmě věnována léčebným postupům, a to od první pomoci až po operační
řešení, a jednotlivým stavům s poraněním hrudníku souvisejícím, ať už se jedná o vlastní poranění hrudní stěny, plic, srdce, cév, jícnu, či bránice.

(obálka: www.e-kompas.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Josef Vodička a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 241
ISBN: 9788074921681
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5481&page[search]=TRAUMATOLOGIE+HRUDN%CDKU
Cena: 1 080 Kč