Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) TRAUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE

04.11.2019

Traumatologie je učebnicí, která pomůže připravit k atestaci. Podrobně rozebírá všechna témata týkající se traumatologie. Kniha je rozdělená do 35 kapitol:

Obecná část
1. Úraz

2. Přednemocniční péče - zásady první pomoci

3. Polytrauma

4. Řešení následků hromadných neštěstí. Organizace medicíny katastrof

5. Rána

6. Závažné rané infekce

7. Popáleniny

8. Zlomeniny

9. Otevřené zlomeniny

10. Amputační poranění a replantace končetin

11. Poranění měkkých tkání

12. Kostní hojení

13. Zásady konzervativního léčení zlomenin

14. Operační repoziční techniky

15. Principy osteosyntézy

16. Infekce kostí a kloubů

17. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci v traumatologii

18. Posudky v traumatologii

Speciální část

19. Kraniocerebrální poranění

20. Poranění obličejového skeletu

21. Poranění hrudníku

22. Poranění břicha

23. Trauma a těhotenství

24. Poranění ledvin a močových cest

25. Poranění páteře a míchy

26. Poranění pánve

27. Poranění horní končetiny

28. Poranění dolní končetiny

29. Endoprotetika v traumatologii

30. Periprotetické zlomeniny

31. Operační výkony při komplikacích kostního hojení

32. Traumatologie v dětském věku

33. Počítačová navigace v traumatologii

34. Rehabilitace v traumatologii

35. Protetické náhrady a funkční protetické kompenzace po traumatech


(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5831&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Peter Wendsche, Radek Veselý a kol.
Vydavatel: Galen
Počet stran: 371
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5831&page[typ]=prepare
Cena: 1 440 KČ