Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) TRAUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE

21.09.2015

Tato kniha zaplňuje díru na trhu, neboť v tomto oboru chyběl ucelený odborný text. Kniha poskytuje dostatek informací pro specialisty, je však i dobrým učebním materiálem pro postgraduální studenty, neboť je vytvořena mnoha zkušenými odborníky v daném oboru. Kniha pokrývá celý obsah oboru traumatologie.
Kniha začíná popisem vývoje české traumatologie a další obecná část pak rozebírá obecné termíny, stavy. Jsou popisovány úrazy, přednemocniční péče, polytraumata, rány a jejich infekce, zlomeniny – typy a jejich léčba, profilaxe trombembolické nemoci aj. Ve speciální části jsou pak kapitoly, které se věnují jednotlivým typům poranění – obecnému popisu, patofyziologii a terapeutických postupům... Jedná se např. o kraniocerebrální poranění, poranění obličejového skeletu, hrudníku, břicha,nechybí kapitola věnující se traumatům v těhotenství, dále pak poranění ledvin a močových cest, míchy a páteře… je zde i kapitola týkající se traumatologii u dětí, rehabilitační péče, protetickým pomůckám...

(obálka: www.galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Peter Wendsche, Radek Veselý a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 344
ISBN: 9788074922114
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5554
Cena: 1200 Kč