Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill Trauma, 9th Edition

Trauma, 9th Edition

Trauma, 9th Edition

05.08.2020

O popularitě knihy svědčí to, že se jedná již o deváté vydání. V textu najdete popis velkého množství traumatických poranění, kinetiky a mechaniky vzniku, epidemiologie traumat, prevence zranění, vyšetření, transportu a řešení (chirurgický zákrok, prevence infekce, podpora životních funkcí)... Text je doplněn bohatým obrazovým materiálem, anatomickými kresbami, fotografiemi, snímky RTG, CT, chirurgickými přístupy.

Obálka: https://www.mhprofessional.com/9781260143348-usa-trauma-ninth-edition

Bibliografické údaje:

Autor: Ernest E. Moore, David V. et al.
Vydavatel: McGraw Hill
Počet stran: 1440
ISBN: 9781260143348
Odkaz na stránky: https://www.mhprofessional.com/9781260143348-usa-trauma-ninth-edition
Cena: $250.00