Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk

Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk

Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk

12.12.2016

Na této unikátní knize pracovalo více než 50 předních specialistů v oblasti týkající se transplantací hematopoetických buněk, která se stala velmi rychle léčebnou metodou číslo jedna u mnohých nemocí. Kniha přináší nejen pohled do historie, základní informace, ale hlavně klinické záležitosti, praktické rady, postupy, a to vše dle nejnovějších trendů.
Seznámí nás tedy s problematikou dárcovství a zdroji hematopoetických buněk, hlavně pak s péčí o transplantované, s podpůrnou péčí, monitorací, komplikacemi a jejich řešením aj. Důležitou součástí knihy je také přehled diagnóz, u kterých se transplantace hematopoetických buněk provádí.
(Obálka:http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=cc24d423c106b36cd96803ed24e44f78&page[book]=5617)

Bibliografické údaje:

Autor: Petr Cetkovský, Jiří Mayer a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 460
ISBN: 9788074922671
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=cc24d423c106b36cd96803ed24e44f78&page[book]=5617
Cena: 1 350 Kč