Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) STERILIZACE A DEZINFEKCE

STERILIZACE A DEZINFEKCE

STERILIZACE A DEZINFEKCE

30.03.2015

Nové vydání (2., doplněné a přepracované) této publikace je určeno profesionálním pracovníkům různých odborností, kteří při výkonu své práce provádějí sterilizaci, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekci, úklid, popřípadě dezinsekci a deratizaci. Slouží k získání odborných znalostí v postgraduálním vzdělávání při využití současně platných předpisů a světového pokroku v oboru a může vést k neustálému zvyšování profesionálních znalostí a zkušeností.

(obálka: knihy.abz.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Věra Melicherčíková
Vydavatel: Galén
Počet stran: 174
ISBN: 9788074921391
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5480&page[search]=STERILIZACE+A+DEZINFEKCE
Cena: 261 Kč