Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA V PRAXI

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA V PRAXI

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA V PRAXI

29.06.2015

Přes veškeré poznatky a rozvoj diagnostických a léčebných postupů, zůstává roztroušená
skleróza oříškem. Jedná se o autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které má invalidizující charakter a postihuje často lidi v produktivním věku. Včasná a přesná diagnostika a zahájení léčby jsou důležité. Péče o pacienty se soustřeďuje do specializovaných center a je multidisciplinární. Je nutné školit lékaře, ale i terénní pracovníky, kteří pečují o pacienty v pokročilých stádiích nemoci. V knize se setkáváme s popisem neuroimunologických a patologických procesů stojících za roztroušenou sklerózou, podrobně jsou popsány příznaky, které jsou různého charakteru, např. optická neuritida, senzitivní a motorické poruchy, ale i únava, deprese aj. Neopomenutelná je kapitola týkající se diagnostiky, použití zobrazovacích metod, vyšetření mozkomíšního moku… Další kapitoly se věnují léčbě roztroušené sklerózy, cílené i symptomatické, ale také podpůrné rehabilitační léčbě a režimovým opatřením včetně péče o psychiku pacienta. Je zde i kapitola o problematice sdělení diagnózy pacientovi. Důraz je kladen na zaškolování a přínos specializovaných zdravotních sester. Knihu tak nejvíce využijí právě ony, ale může být přínosem pro studenty a lékaře nejen neurologického zaměření.

(obálka www.galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Eva Havrdová a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 161
ISBN: 9788074921896
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=5222f9ea2f510df7dff710d3ce4056ca&page[book]=5540
Cena: 190 Kč