Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI, druhé vydání

REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI, druhé vydání

REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI, druhé vydání

04.12.2020

Po 10 letech se kniha Rehabilitace v klinické praxi, která patří mezi nejucelenější knihy na téma rehabilitace, dočkala druhého vydání. Autor ji rozdělil do dvou částí – obecnou a speciální.
Obecná část se věnuje různým oblastem rehabilitace (léčebné, sociální, pracovní, pedagogické, …), diagnostice (vyšetření pohybové soustavy, odhalení funkčních a motorických deficitů, funkční laboratorní vyšetření, zobrazovací metody atd.) a terapeutickým postupům. Speciální část se zaměřuje na rehabilitační přístup k vybraným patologickým stavům z různých oborů, tj. v neurologii, ortopedii, gynekologii, onkologii

Obálka: https://www.kniha.cz/detail/kniha-624934-rehabilitace-v-klinicke-praxi

Bibliografické údaje:

Autor: Pavel Kolář et al.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 713
ISBN: 9788074925009
Odkaz na stránky: https://www.kniha.cz/detail/kniha-624934-rehabilitace-v-klinicke-praxi
Cena: 2000 Kč