Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) REHABILITACE PO NÁHLÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

REHABILITACE PO NÁHLÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

REHABILITACE PO NÁHLÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

29.02.2016

Pod termínem cévní mozkové příhoda se skrývají různorodé stavy, které ale vyžadují intenzivní neurologickou rehabilitací. Ta by měla být zahájena již v akutní fázi onemocnění. Nejprve se rehabilitace zaměřuje na profylaxi a snaze omezit poškození, následně se věnuje hlavně návratu pacienta k samostatnosti a mobilizaci. Rehabilitace má pokračovat i po propuštění pacienta po akutním stavu. Jsou to pak formy rehabilitace a stacionární či ambulantní, důležité je, aby byly intenzivní a kontinuální. Kniha zahrnuje kapitoly týkající se epidemiologie a patofyziologie, organizační struktury, a hlavně rehalibilitace, např. se týkají neurorehabilitaci (Taubova či Vojtova terapie, rehabilitace asistovaná robotem, stimulace senzitivity aj.). V knize též nalezneme kapitoly věnující se řešení jednotlivých problematik, např. spasticitě, kontrakturám, imobilitě, parézám, poruchám polykání a řeči, neuropsychologickýcm deficitům… V poslední části nám pak autorka přibližuje domácí pohybový program.

(obálka: http://www.galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Marcela Lippertová-Grünerová
Vydavatel: Galén
Počet stran: 182
ISBN: 9788074922251
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=a0d7da8f070373c4198364eb531b0273&module=katalog&page[book]=5561
Cena: 280 Kč