Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill Principles of Neural Science, 6th Edition

Principles of Neural Science, 6th Edition

Principles of Neural Science, 6th Edition

24.03.2021

Kniha propojuje poznatky z různých neurovědních odvětví. Předkládá informace z oblasti neurologie, fungování mozku a nervového systému, lidského chování i psychiatrie. Šesté vydání je aktualizované a přepracované dle nejnovějších poznatků. Obsahuje velké množství obrázků, ilustrací, diagramů, PET skenů aj.
Kniha je rozdělena do devíti částí:
I. Neurální věda, základy anatomie nervového systému, genetické základy funkce nervového systému a chování.
II. Buněčná a molekulární biologie buněk nervového systému, základní vlastnosti nervů, generace, vedení a propagace signalizace.
III. Synaptický přenos se zaměřením na elektrofyziologické a molekulární mechanismy, neuronální excitabilita, neurotransmitery, uvolnění neurotransmiterů.
IV. Percepce, senzorické vnímání, jak jsou informace z primárních orgánů vnímání přenášeny a zpracovávány centrálním nervovým systémem.
V. Pohyb a mechanismy, které jej zprostředkovávají.
VI. Biologie emocí, motivace a homeostáza, neurální mechanismy, jimiž subkortikální oblasti regulují emoce a motivaci.
VII. Vývoj a vznik chování, popis vývoje nervového systému v průběhu embryonální diferenciace, vznik a eliminace synapsí.
VIII. Učení, paměť, jazyk, kognitivní funkce, buněčné mechanismy implicitní a explicitní paměti, rozhodování a vědomí.
IX. Neurální mechanismy, které jsou spojené s nemocemi a poruchami nervového systému, včetně poruchy autistického spektra, epilepsie, schizofrenie a úzkostí.

Obálka: https://www.mhprofessional.com/9781259642234-usa-principles-of-neural-science-sixth-edition

Bibliografické údaje:

Vydavatel: McGraw Hill
Počet stran: 1696
ISBN: 9781259642234
Odkaz na stránky: https://www.mhprofessional.com/9781259642234-usa-principles-of-neural-science-sixth-edition
Cena: $150.00