Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Poruchy vývoje řeči

Poruchy vývoje řeči

Poruchy vývoje řeči

04.09.2017

Tato monografie se zabývá poruchami vývoje řeči, není však psána z pohledu pedagogů, ale lékařů. První část knihy se věnuje popisům anatomických a fyziologických procesů a aspektů, které hrají roli ve vývoji řeči i mozku. Obecná část knihy se zaobírá klasifikaci, etiologií a diagnostice i terapii vývojových poruch řeči. Následuje speciální část, kde jsou rozebrány jednotlivé poruchy týkající se řeči a jazyka. Jedná se např. o vývojovou dysfázii, vývojovou dyzartrii, dyspraxii, dyslalii, poruchy důležitých oblastí mozku, tj. oblasti otoorofaciální. Jsou zmíněny také chromozomální a vrozené metabolické vady, které jsou spojené s vývojovými poruchami řeči. Kniha je doplněná o CD.

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5670&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Olga Dlouhá a kol.
Vydavatel: Galén
ISBN: 9788074923142
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5670&page[typ]=prepare
Cena: 500 Kč