Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ Třetí, doplněné a přepracované vydání

PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ Třetí, doplněné a přepracované vydání

PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ Třetí, doplněné a přepracované vydání

29.12.2020

Spánek je pro lidské zdraví nepostradatelný. V této monografii je čtenář seznámen s problematikou poruch spánku a bdění. Je popsána fyziologie obou procesů, možnosti vyšetření, etiologie a patogeneze a samozřejmě léčebné postupy u vybraných spánkových poruch. Jedná se o třetí vydání, které doznalo velkých změn. Je přepracované a aktualizované tak, aby odpovídalo současným znalostem.

Bibliografické údaje:

Autor: Soňa Nevšímalová, Karel Šonka et al.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 318
ISBN: 9788074924781
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=532c1ca2ff641d22dc34fc16fa5dfd1e&page%5Bbook%5D=5890
Cena: 711 Kč