Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ. Třetí, doplněné a přepracované vydání

PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ. Třetí, doplněné a přepracované vydání

PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ. Třetí, doplněné a přepracované vydání

24.08.2020

Poruchy spánku a bdění jsou v populaci stále častější. Tato kniha uceluje všechny poznatky v této oblasti. Věnuje se fyziologii, vyšetřovacím metodám, příčinám poruch a jejich patogenezi, diagnostice i léčbě. 3. vydání je aktualizované a doplněné o novinky, které se v tomto oboru objevily od doby druhého vydání.

Kniha je rozdělena do 17 kapitol.
1. Historie studia spánku
2. Fyziologie spánku
3. Vyšetřování poruch spánku a bdění
4. Klasifikace poruch spánku
5. Insomnie
6. Poruchy dýchání ve spánku
7. Centrální hypersomnie
8. Poruchy cirkadiánního časového systému
9. Parasomnie
10. Poruchy pohybu související se spánkem
11. Neurologická onemocnění a poruchy spánku
12. Poruchy spánku a psychické poruchy
13. Kardiovaskulární nemoci a spánek
14. Plicní onemocnění a spánek
15. Poruchy spánku u interních onemocnění
16. Vývojové aspekty spánku a jeho poruch
17. Farmakoterapie poruch spánku

Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5890

Bibliografické údaje:

Autor: Soňa Nevšímalová, Karel Šonka et al.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 318
ISBN: 9788074924781
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5890
Cena: 790 Kč