Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Poruchy pánevního dna, stručné základy chirurgické perineologie

Poruchy pánevního dna, stručné základy chirurgické perineologie

Poruchy pánevního dna, stručné základy chirurgické perineologie

13.09.2021

Kniha se věnuje problematice pánevního dna. Obtížemi v této oblasti trpí více než 20 % dospělých žen a s věkem počty případů postupně rostou. Ve věku 80 let má problémy s pánevním dnem až 50 % žen. Ačkoli je to problém dost rozšířený, je stále značně podceňovaný. I proto autoři toto téma vyzdvihují. Kniha se věnuje popisu základních anatomických poměrů v oblasti pánevního dna, epidemiologii, klinickým příznakům, diagnostice a léčebným možnostem poruch pánevního dna. Je zdůrazněna také nutnost mezioborové spolupráce, tj. proktologů, urologů, gynekologů.
Obálka: https://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page%5Bbook%5D=5945

Bibliografické údaje:

Autor: Petr Anděl, Matěj Škrovina a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 146
ISBN: 9788074925290
Odkaz na stránky: https://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page%5Bbook%5D=5945
Cena: 315 Kč