Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) PEDIATRICKÁ PROPEDEUTIKA, 3., přepracované a rozšířené vydání

PEDIATRICKÁ PROPEDEUTIKA, 3., přepracované a rozšířené vydání

PEDIATRICKÁ PROPEDEUTIKA, 3., přepracované a rozšířené vydání

28.10.2019

Na knižní pulty se dostává třetí, přepracované a doplněné vydání pediatrické propedeutiky, na jejímž sepsání se podíleli odborníci z 2. a 3. lékařské fakulty UK.
Kniha pokrývá všechny důležité oblasti pediatrie.
Kniha je rozdělena do 25 kapitol. První kapitoly se týkají rozdělení dětského věku a vývoje dítěte do dospělosti, včetně růstové diagnostiky, psychomotorického vývoje, výživy. Je zde samostatná kapitola o neonatologii. Dále kapitoly o novorozeneckém screeningu, vyšetření dítěte (jednotlivých orgánových systémů). Jsou probrány základní diagnostické a léčebné výkony, zobrazovací metody, očkování a mnoho dalšího.
Knihu využijí jak pregraduální, tak postgraduální studenti.

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5824)

Bibliografické údaje:

Vydavatel: Galén
Počet stran: 246
ISBN: 9788074924422
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5824
Cena: 891 Kč