Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

15.10.2017

Monografie komplexně zachycuje celoživotní systematickou práci prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., který se zabýval patomorfologií chorob pohybového systému. Text je doplněn o nálezy a obrazovou dokumentaci, kterou získali i jeho spolupracovníci.
Patologické stavy kostí a kloubů jsou probrány v celé šíři, z pohledu mnoha specializací, např. nádorové afekce, metabolické osteopatie, vrozené genetické poruchy, ortopedická implantologie, transplantologie atd. První část knihy se věnuje kostem, struktuře normální tkáně, nenádorovým a nenádorovým onemocněním, druhá část kloubům, tj. normální struktuře a chorobám kloubů. Ve třetí části nás autor provede problematikou šlach a šlachových pouzder. Čtvrtá část pojednává o hlenových váčcích, pátá o implantačních a transplantačních patologiích kostí a kloubů. V závěru knihy jsou též popsány výsledky výzkumu kosterních pozůstatků významných historických osobností, např. Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad.
(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5663&page[typ]=prepare

Bibliografické údaje:

Autor: Ctibor Povýšil
Vydavatel: Galén
Počet stran: 550
ISBN: 9788074923081
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5663&page[typ]=prepare
Cena: 2 250 Kč